Wielka Wojna w dokumencie archiwalnym

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

29 lipca 2014

Wielka Wojna, konflikt zbrojny lat 1914-1918, wynikła z antagonizmów między mocarstwami, rywalizacji o wpływy w Europie i na Bałkanach, chęci nowego podziału istniejących kolonii i rynków zbytu, a także dążenia do rewizji istniejących ówcześnie granic.

Bezpośrednią przyczyną wybuchu I Wojny Światowej stało się zamordowanie 28 czerwca 1914 roku w Sarajewie, następcy tronu austro-węgierskiego, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Rząd wiedeński postanowił wykorzystać to wydarzenie, by wyeliminować Serbię jako czynnik odgrywający ważną rolę na Bałkanach. Po przeprowadzeniu dochodzeń Austro-Węgry, mające poparcie Niemiec, wysłały pod koniec lipca 1914 roku ultimatum do Belgradu, w którym zażądały od Serbii przyjęcia w ciągu 48 godzin warunków naruszających jej niezależność.
Poparcie Rosji skłoniło rząd serbski do odrzucenia ultimatum, co spowodowało, iż 28 lipca 1914 roku Austro-Węgry wypowiedziały Serbii wojnę.
Mocarstwa zachodnie, a szczególnie Wielka Brytania, sądziły, że konflikt uda się ograniczyć. Rosja ogłosiła jednak powszechną mobilizację, na co Niemcy odpowiedziały wypowiedzeniem 1 sierpnia 1914 roku wojny zarówno Rosji, jak i sprzymierzonej z nią Francji. Jednocześnie 4 sierpnia 1914 roku, wojska niemieckie wkroczyły do neutralnej Belgii, by przez jej terytorium okrążyć armię francuską. W tej sytuacji 4 sierpnia 1914 roku Wielka Brytania wypowiedziała wojnę Niemcom, a w dwa dni później 6 sierpnia 1914 roku Austro-Węgry wystąpiły przeciwko Rosji.
W ciągu kilku dni Europa została objęta pożarem wojny, wojny która trwała nieprzerwanie przez cztery lata, przez co osiągnęła miano: I Wojny Światowej.
Wojna ta toczyła się na trzech frontach: wschodnim, zachodnim i południowym a w konflikcie zbrojnym udział wzięły 33 państwa. Łączne straty po obu stronach szacowano na 37,5 mln. żołnierzy - poległych, zmarłych, rannych i zaginionych. Po raz pierwszy w historii na dużą skalę użyto broni chemicznej, nowoczesnej artylerii i łodzi podwodnych.
Pierwsza wojna światowa zmieniła mapę Europy – rozpadły się cztery mocarstwa, lecz zaistniała sytuacja polityczna spowodowała, iż dzięki niej powstało lub odzyskało niepodległość wiele państw, w tym również Polska.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Mapa terenu Wielkiej Wojny na ziemiach polskich 1914-1915, Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej APK), Zbiór Edmunda Massalskiego, sygn. 698,

  Mapa terenu Wielkiej Wojny na ziemiach polskich 1914-1915, Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej APK), Zbiór Edmunda Massalskiego, sygn. 698,

 • Powiększ zdjęcie Strzelcy na polach Szydłówka w Kielcach, 1914 r., APK, Zbiór fotografii ,sygn. 361,

  Strzelcy na polach Szydłówka w Kielcach, 1914 r., APK, Zbiór fotografii ,sygn. 361,

 • Powiększ zdjęcie Dziennik Urzędowy Komisariatu Wojsk Polskich w Kielcach, 28 sierpnia 1914 r., Zbiór Edmunda Massalskiego, sygn. 279,

  Dziennik Urzędowy Komisariatu Wojsk Polskich w Kielcach, 28 sierpnia 1914 r., Zbiór Edmunda Massalskiego, sygn. 279,

 • Powiększ zdjęcie Dziennik Urzędowy Komisariatu Wojsk Polskich w Kielcach, 28 sierpnia 1914 r., Zbiór Edmunda Massalskiego, sygn. 279,

  Dziennik Urzędowy Komisariatu Wojsk Polskich w Kielcach, 28 sierpnia 1914 r., Zbiór Edmunda Massalskiego, sygn. 279,

 • Powiększ zdjęcie Dziennik Urzędowy Komisariatu Wojsk Polskich w Kielcach, 28 sierpnia 1914 r., Zbiór Edmunda Massalskiego, sygn. 279,

  Dziennik Urzędowy Komisariatu Wojsk Polskich w Kielcach, 28 sierpnia 1914 r., Zbiór Edmunda Massalskiego, sygn. 279,

 • Powiększ zdjęcie Msza Święta odprawiona 30 sierpnia 1914 roku na Placu Katedralnym w Kielcach, APK, Zbiór Edmunda Massalskiego, sygn. 31,

  Msza Święta odprawiona 30 sierpnia 1914 roku na Placu Katedralnym w Kielcach, APK, Zbiór Edmunda Massalskiego, sygn. 31,

 • Powiększ zdjęcie Dziennik Urzędowy Komisariatu Wojsk Polskich w Kielcach, 1 września 1914 r. Zbiór Edmunda Massalskiego, sygn. 279,

  Dziennik Urzędowy Komisariatu Wojsk Polskich w Kielcach, 1 września 1914 r. Zbiór Edmunda Massalskiego, sygn. 279,

 • Powiększ zdjęcie Dziennik Urzędowy Komisariatu Wojsk Polskich w Kielcach, 1 września 1914 r. Zbiór Edmunda Massalskiego, sygn. 279,

  Dziennik Urzędowy Komisariatu Wojsk Polskich w Kielcach, 1 września 1914 r. Zbiór Edmunda Massalskiego, sygn. 279,

 • Powiększ zdjęcie Dziennik Urzędowy Komisariatu Wojsk Polskich w Kielcach, 1 września 1914 r. Zbiór Edmunda Massalskiego, sygn. 279,

  Dziennik Urzędowy Komisariatu Wojsk Polskich w Kielcach, 1 września 1914 r. Zbiór Edmunda Massalskiego, sygn. 279,

 • Powiększ zdjęcie Strona tytułowa Tygodnika „Nowa Placówka”, nr 3, Warszawa, 13 września 1914 r., Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn. 1217,

  Strona tytułowa Tygodnika „Nowa Placówka”, nr 3, Warszawa, 13 września 1914 r., Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn. 1217,

 • Powiększ zdjęcie „Mucha” - czasopismo satyryczne, nr 39, Warszawa, 25 września 1914 r., APK, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn. 1217,

  „Mucha” - czasopismo satyryczne, nr 39, Warszawa, 25 września 1914 r., APK, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn. 1217,

 • Powiększ zdjęcie „Mucha” - czasopismo satyryczne, nr 39, Warszawa, 25 września 1914 r., APK, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn. 1217,

  „Mucha” - czasopismo satyryczne, nr 39, Warszawa, 25 września 1914 r., APK, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn. 1217,

 • Powiększ zdjęcie „Mucha” - czasopismo satyryczne, nr 39, Warszawa, 25 września 1914 r., APK, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn. 1217,

  „Mucha” - czasopismo satyryczne, nr 39, Warszawa, 25 września 1914 r., APK, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn. 1217,

 • Powiększ zdjęcie „Mucha” - czasopismo satyryczne, nr 39, Warszawa, 25 września 1914 r., APK, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn. 1217,

  „Mucha” - czasopismo satyryczne, nr 39, Warszawa, 25 września 1914 r., APK, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn. 1217,

 • Powiększ zdjęcie „Mucha” - czasopismo satyryczne, nr 39, Warszawa, 25 września 1914 r., APK, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn. 1217,

  „Mucha” - czasopismo satyryczne, nr 39, Warszawa, 25 września 1914 r., APK, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn. 1217,

 • Powiększ zdjęcie Wiersz Stanisława Stwory pt. „Strofy o Żołnierzu Polskim” - pamięci rycerskiej śmierci rotmistrza Zbigniewa Dunin Wąsowicza, porucznika Jerzego Topór Kisielewskiego i rotmistrza Romana Włodka oraz ich 12 towarzyszy w bitwie pod Rokitną, 13 czerwca 19

  Wiersz Stanisława Stwory pt. „Strofy o Żołnierzu Polskim” - pamięci rycerskiej śmierci rotmistrza Zbigniewa Dunin Wąsowicza, porucznika Jerzego Topór Kisielewskiego i rotmistrza Romana Włodka oraz ich 12 towarzyszy w bitwie pod Rokitną, 13 czerwca 19

 • Powiększ zdjęcie Wiersz Stanisława Stwory pt. „Strofy o Żołnierzu Polskim” - pamięci rycerskiej śmierci rotmistrza Zbigniewa Dunin Wąsowicza, porucznika Jerzego Topór Kisielewskiego i rotmistrza Romana Włodka oraz ich 12 towarzyszy w bitwie pod Rokitną, 13 czerwca 19

  Wiersz Stanisława Stwory pt. „Strofy o Żołnierzu Polskim” - pamięci rycerskiej śmierci rotmistrza Zbigniewa Dunin Wąsowicza, porucznika Jerzego Topór Kisielewskiego i rotmistrza Romana Włodka oraz ich 12 towarzyszy w bitwie pod Rokitną, 13 czerwca 19

 • Powiększ zdjęcie Odezwa Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego wydana w rocznicę wkroczenia Strzelców Józefa Piłsudskiego do Kielc, Piotrków [Trybunalski], 6 sierpnia 1915 r., Zbiór Edmunda Massalskiego ,sygn. 128

  Odezwa Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego wydana w rocznicę wkroczenia Strzelców Józefa Piłsudskiego do Kielc, Piotrków [Trybunalski], 6 sierpnia 1915 r., Zbiór Edmunda Massalskiego ,sygn. 128

 • Powiększ zdjęcie Podziękowanie Cesarza Franciszka Józefa I za życzenia złożone z okazji urodzin, 27 sierpnia 1915 r., APK, Akta miasta Kielc, sygn. 2944,

  Podziękowanie Cesarza Franciszka Józefa I za życzenia złożone z okazji urodzin, 27 sierpnia 1915 r., APK, Akta miasta Kielc, sygn. 2944,

 • Powiększ zdjęcie Ogłoszenie o kweście ulicznej na rzecz Kieleckiego Schroniska dla Legionistów Polskich, 8 września 1915 r., APK, Zbiór Edmunda Massalskiego, sygn. 16,

  Ogłoszenie o kweście ulicznej na rzecz Kieleckiego Schroniska dla Legionistów Polskich, 8 września 1915 r., APK, Zbiór Edmunda Massalskiego, sygn. 16,

 • Powiększ zdjęcie Plakat informujący o koncercie na rzecz Kieleckiego Schroniska dla Legionistów Polskich, 27 września 1915 r., APK, Zbiór Edmunda Massalskiego, sygn. 14,

  Plakat informujący o koncercie na rzecz Kieleckiego Schroniska dla Legionistów Polskich, 27 września 1915 r., APK, Zbiór Edmunda Massalskiego, sygn. 14,

 • Powiększ zdjęcie Gazeta Ludowa, Tygodnik Ilustrowany nr 7, Lublin, 12 grudnia 1915 r., APK, C. i K. Komenda Powiatowa w Radomiu, sygn. 308,

  Gazeta Ludowa, Tygodnik Ilustrowany nr 7, Lublin, 12 grudnia 1915 r., APK, C. i K. Komenda Powiatowa w Radomiu, sygn. 308,

 • Powiększ zdjęcie Gazeta Ludowa, Tygodnik Ilustrowany nr 7, Lublin, 12 grudnia 1915 r., APK, C. i K. Komenda Powiatowa w Radomiu, sygn. 308,

  Gazeta Ludowa, Tygodnik Ilustrowany nr 7, Lublin, 12 grudnia 1915 r., APK, C. i K. Komenda Powiatowa w Radomiu, sygn. 308,

 • Powiększ zdjęcie Gazeta Ludowa, Tygodnik Ilustrowany nr 7, Lublin, 12 grudnia 1915 r., APK, C. i K. Komenda Powiatowa w Radomiu, sygn. 308,

  Gazeta Ludowa, Tygodnik Ilustrowany nr 7, Lublin, 12 grudnia 1915 r., APK, C. i K. Komenda Powiatowa w Radomiu, sygn. 308,

 • Powiększ zdjęcie Gazeta Ludowa, Tygodnik Ilustrowany nr 7, Lublin, 12 grudnia 1915 r., APK, C. i K. Komenda Powiatowa w Radomiu, sygn. 308,

  Gazeta Ludowa, Tygodnik Ilustrowany nr 7, Lublin, 12 grudnia 1915 r., APK, C. i K. Komenda Powiatowa w Radomiu, sygn. 308,

 • Powiększ zdjęcie Gazeta Ludowa, Tygodnik Ilustrowany nr 7, Lublin, 12 grudnia 1915 r., APK, C. i K. Komenda Powiatowa w Radomiu, sygn. 308,

  Gazeta Ludowa, Tygodnik Ilustrowany nr 7, Lublin, 12 grudnia 1915 r., APK, C. i K. Komenda Powiatowa w Radomiu, sygn. 308,

 • Powiększ zdjęcie Gazeta Ludowa, Tygodnik Ilustrowany nr 7, Lublin, 12 grudnia 1915 r., APK, C. i K. Komenda Powiatowa w Radomiu, sygn. 308,

  Gazeta Ludowa, Tygodnik Ilustrowany nr 7, Lublin, 12 grudnia 1915 r., APK, C. i K. Komenda Powiatowa w Radomiu, sygn. 308,

 • Powiększ zdjęcie Gazeta Ludowa, Tygodnik Ilustrowany nr 7, Lublin, 12 grudnia 1915 r., APK, C. i K. Komenda Powiatowa w Radomiu, sygn. 308,

  Gazeta Ludowa, Tygodnik Ilustrowany nr 7, Lublin, 12 grudnia 1915 r., APK, C. i K. Komenda Powiatowa w Radomiu, sygn. 308,

 • Powiększ zdjęcie Gazeta Ludowa, Tygodnik Ilustrowany nr 7, Lublin, 12 grudnia 1915 r., APK, C. i K. Komenda Powiatowa w Radomiu, sygn. 308,

  Gazeta Ludowa, Tygodnik Ilustrowany nr 7, Lublin, 12 grudnia 1915 r., APK, C. i K. Komenda Powiatowa w Radomiu, sygn. 308,

 • Powiększ zdjęcie Gazeta Ludowa, Tygodnik Ilustrowany nr 7, Lublin, 12 grudnia 1915 r., APK, C. i K. Komenda Powiatowa w Radomiu, sygn. 308,

  Gazeta Ludowa, Tygodnik Ilustrowany nr 7, Lublin, 12 grudnia 1915 r., APK, C. i K. Komenda Powiatowa w Radomiu, sygn. 308,

 • Powiększ zdjęcie Pocztówka patriotyczna autorstwa Stanisława Eliasza Radzikowskiego „Orle, powstań z więzów ran! Orle, wzleć nad polski łan!…” 1916 r., APK, Zbiór Edmunda Massalskiego, sygn. 33,

  Pocztówka patriotyczna autorstwa Stanisława Eliasza Radzikowskiego „Orle, powstań z więzów ran! Orle, wzleć nad polski łan!…” 1916 r., APK, Zbiór Edmunda Massalskiego, sygn. 33,

 • Powiększ zdjęcie Obwieszczenie C. i K. Komendy Powiatowej w Pińczowie nakazujące mieszkańcom Pińczowa skrapianie ulic i chodników, 7 maja 1916 r., APK, C. i K. Komenda Powiatowa w Pińczowie, sygn. 469,

  Obwieszczenie C. i K. Komendy Powiatowej w Pińczowie nakazujące mieszkańcom Pińczowa skrapianie ulic i chodników, 7 maja 1916 r., APK, C. i K. Komenda Powiatowa w Pińczowie, sygn. 469,

 • Powiększ zdjęcie Obwieszczenie C. i K. Komendy Powiatowej w Pińczowie nakazujące właścicielom trzymanie psów na uwięzi, 18 lipca 1916 r., APK, C. i K. Komenda Powiatowa w Pińczowie, sygn. 469,

  Obwieszczenie C. i K. Komendy Powiatowej w Pińczowie nakazujące właścicielom trzymanie psów na uwięzi, 18 lipca 1916 r., APK, C. i K. Komenda Powiatowa w Pińczowie, sygn. 469,

 • Powiększ zdjęcie Zawiadomienie o odczycie prof. dr. Jana Magiery pt. „Patriotyzm naszych wieszczów”, który odbył się 15 sierpnia 1916 r. w sali Straży Ogniowej w Pińczowie Dochód z odczytu przeznaczono na rzecz Towarzystwa Nauczycielstwa Polskiego Ziemi Pińczowskiej,

  Zawiadomienie o odczycie prof. dr. Jana Magiery pt. „Patriotyzm naszych wieszczów”, który odbył się 15 sierpnia 1916 r. w sali Straży Ogniowej w Pińczowie Dochód z odczytu przeznaczono na rzecz Towarzystwa Nauczycielstwa Polskiego Ziemi Pińczowskiej,

 • Powiększ zdjęcie Ostrzeżenie C. i K. Komendy Powiatowej w Pińczowie przed udzielaniem pomocy w ucieczce jeńcom wojennym, 25 sierpnia 1916 r., APK, C. i K. Komenda Powiatowa w Pińczowie, sygn. 470,

  Ostrzeżenie C. i K. Komendy Powiatowej w Pińczowie przed udzielaniem pomocy w ucieczce jeńcom wojennym, 25 sierpnia 1916 r., APK, C. i K. Komenda Powiatowa w Pińczowie, sygn. 470,

 • Powiększ zdjęcie Zakaz C. i K. Komendy Powiatowej w Pińczowie dotyczący przewozu książek i pism przez podróżnych, 30 sierpnia 1916 r., APK, C. i K. Komenda Powiatowa w Pińczowie, sygn. 470,

  Zakaz C. i K. Komendy Powiatowej w Pińczowie dotyczący przewozu książek i pism przez podróżnych, 30 sierpnia 1916 r., APK, C. i K. Komenda Powiatowa w Pińczowie, sygn. 470,

 • Powiększ zdjęcie Obwieszczenie o wolnych miejscach pracy dla kobiet w rządowej fabryce w Wiedniu, 30 sierpnia 1916 r., APK, C. i K. Komenda Powiatowa w Pińczowie, sygn. 470,

  Obwieszczenie o wolnych miejscach pracy dla kobiet w rządowej fabryce w Wiedniu, 30 sierpnia 1916 r., APK, C. i K. Komenda Powiatowa w Pińczowie, sygn. 470,

 • Powiększ zdjęcie Obwieszczenie C. i K. Komendy Powiatowej w Pińczowie wprowadzające zasady „spoczynku niedzielnego i świątecznego w przemyśle”, 10 października 1916 r., APK, C. i K. Komenda Powiatowa w Pińczowie, sygn. 469,

  Obwieszczenie C. i K. Komendy Powiatowej w Pińczowie wprowadzające zasady „spoczynku niedzielnego i świątecznego w przemyśle”, 10 października 1916 r., APK, C. i K. Komenda Powiatowa w Pińczowie, sygn. 469,

 • Powiększ zdjęcie Odręcznie sporządzona ulotka wzywająca do wstępowania do Polskiej Organizacji Wojskowej, Radom, listopad 1916, APK, Akta miasta Końskie, sygn. 25,

  Odręcznie sporządzona ulotka wzywająca do wstępowania do Polskiej Organizacji Wojskowej, Radom, listopad 1916, APK, Akta miasta Końskie, sygn. 25,

 • Powiększ zdjęcie Nabożeństwo żałobne w rocznicę śmierci cesarza Franciszka Józefa I, 20 listopada 1916 r., APK, C. i K. Komenda Powiatowa w Pińczowie, sygn. 469,

  Nabożeństwo żałobne w rocznicę śmierci cesarza Franciszka Józefa I, 20 listopada 1916 r., APK, C. i K. Komenda Powiatowa w Pińczowie, sygn. 469,

 • Powiększ zdjęcie Obwieszczenie o zezwoleniu na używanie języka polskiego na kartach korespondencyjnych, 6 grudnia 1916 r., APK, C. i K. Komenda Powiatowa w Pińczowie, sygn. 468,

  Obwieszczenie o zezwoleniu na używanie języka polskiego na kartach korespondencyjnych, 6 grudnia 1916 r., APK, C. i K. Komenda Powiatowa w Pińczowie, sygn. 468,

 • Powiększ zdjęcie Broszura patriotyczna wydana w drugą rocznicę bitwy pod Krzywopłotami, Olkusz, 1916 r., APK, Zbiór Lucyny Kozłowskiej z Kielc, sygn. 1,

  Broszura patriotyczna wydana w drugą rocznicę bitwy pod Krzywopłotami, Olkusz, 1916 r., APK, Zbiór Lucyny Kozłowskiej z Kielc, sygn. 1,

 • Powiększ zdjęcie Broszura patriotyczna wydana w drugą rocznicę bitwy pod Krzywopłotami, Olkusz, 1916 r., APK, Zbiór Lucyny Kozłowskiej z Kielc, sygn. 1,

  Broszura patriotyczna wydana w drugą rocznicę bitwy pod Krzywopłotami, Olkusz, 1916 r., APK, Zbiór Lucyny Kozłowskiej z Kielc, sygn. 1,

 • Powiększ zdjęcie Broszura patriotyczna wydana w drugą rocznicę bitwy pod Krzywopłotami, Olkusz, 1916 r., APK, Zbiór Lucyny Kozłowskiej z Kielc, sygn. 1,

  Broszura patriotyczna wydana w drugą rocznicę bitwy pod Krzywopłotami, Olkusz, 1916 r., APK, Zbiór Lucyny Kozłowskiej z Kielc, sygn. 1,

 • Powiększ zdjęcie Broszura patriotyczna wydana w drugą rocznicę bitwy pod Krzywopłotami, Olkusz, 1916 r., APK, Zbiór Lucyny Kozłowskiej z Kielc, sygn. 1,

  Broszura patriotyczna wydana w drugą rocznicę bitwy pod Krzywopłotami, Olkusz, 1916 r., APK, Zbiór Lucyny Kozłowskiej z Kielc, sygn. 1,

 • Powiększ zdjęcie Instrukcja nr 1 Komitetu Obchodów 19 marca - imienin Józefa Piłsudskiego z 1917 r., APK, Zbiór Edmunda Massalskiego, sygn. 28,

  Instrukcja nr 1 Komitetu Obchodów 19 marca - imienin Józefa Piłsudskiego z 1917 r., APK, Zbiór Edmunda Massalskiego, sygn. 28,

 • Powiększ zdjęcie Instrukcja nr 1 Komitetu Obchodów 19 marca - imienin Józefa Piłsudskiego z 1917 r., APK, Zbiór Edmunda Massalskiego, sygn. 28,

  Instrukcja nr 1 Komitetu Obchodów 19 marca - imienin Józefa Piłsudskiego z 1917 r., APK, Zbiór Edmunda Massalskiego, sygn. 28,

 • Powiększ zdjęcie Instrukcja nr 1 Komitetu Obchodów 19 marca - imienin Józefa Piłsudskiego z 1917 r., APK, Zbiór Edmunda Massalskiego, sygn. 28,

  Instrukcja nr 1 Komitetu Obchodów 19 marca - imienin Józefa Piłsudskiego z 1917 r., APK, Zbiór Edmunda Massalskiego, sygn. 28,

 • Powiększ zdjęcie Odezwa wzywająca o uroczystych obchodów 19 marca - dnia imienin Józefa Piłsudskiego Warszawa, 19 marca 1917 r., APK, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn. 1215,

  Odezwa wzywająca o uroczystych obchodów 19 marca - dnia imienin Józefa Piłsudskiego Warszawa, 19 marca 1917 r., APK, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn. 1215,

 • Powiększ zdjęcie Ulotka patriotyczna wydana w 126 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Piotrków, 1914 r., APK, Zbiór Lucyny Kozłowskiej z Kielc, sygn. 1,

  Ulotka patriotyczna wydana w 126 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Piotrków, 1914 r., APK, Zbiór Lucyny Kozłowskiej z Kielc, sygn. 1,

 • Powiększ zdjęcie Obchody Święta 3 Maja w Kielcach, 1917 r., APK, Zbiór Edmunda Massalskiego, sygn. 37,

  Obchody Święta 3 Maja w Kielcach, 1917 r., APK, Zbiór Edmunda Massalskiego, sygn. 37,

 • Powiększ zdjęcie Ulotka z wizerunkiem orła wzywająca do wstępowania do wojska, maj 1917 r., APK, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn. 1215,

  Ulotka z wizerunkiem orła wzywająca do wstępowania do wojska, maj 1917 r., APK, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn. 1215,

 • Powiększ zdjęcie Ogłoszenie C. i K. Komendy Powiatowej w Pińczowie dotyczące reglamentacji mąki, 30 maja 1917 r., APK, C. i K. Komenda Powiatowa w Pińczowie, sygn. 468,

  Ogłoszenie C. i K. Komendy Powiatowej w Pińczowie dotyczące reglamentacji mąki, 30 maja 1917 r., APK, C. i K. Komenda Powiatowa w Pińczowie, sygn. 468,

 • Powiększ zdjęcie Ćwiczenia P.O.W w Suchedniowie. Na zdjęciu min: Szartowska Helena-Hezma, Wrzesińska Eugenia-Wira, Kaszówka Maria, Kosterski Władysław-Spalski, Olędzka Stanisława-Sławska, Puszczyński Tadeusz-Konrad, Gniewiński Władysław, Paszkowski Jerzy-Rozłucki, 19

  Ćwiczenia P.O.W w Suchedniowie. Na zdjęciu min: Szartowska Helena-Hezma, Wrzesińska Eugenia-Wira, Kaszówka Maria, Kosterski Władysław-Spalski, Olędzka Stanisława-Sławska, Puszczyński Tadeusz-Konrad, Gniewiński Władysław, Paszkowski Jerzy-Rozłucki, 19

 • Powiększ zdjęcie Apel Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego „Do żołnierzy polskich”, 7 sierpnia 1917 r., APK, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn. 1215,

  Apel Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego „Do żołnierzy polskich”, 7 sierpnia 1917 r., APK, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn. 1215,

 • Powiększ zdjęcie Ulotka wydana w dniu rozpoczęcia urzędowania Rady Regencyjnej ,27 października 1917 r., APK, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn. 1215,

  Ulotka wydana w dniu rozpoczęcia urzędowania Rady Regencyjnej ,27 października 1917 r., APK, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn. 1215,

 • Powiększ zdjęcie Komunikat o Szczypiornie wydany przez Polską Partię Socjalistyczną, Polskie Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Niezawisłości Narodowej, Zjednoczenie Stronnictw Demokratycznych, Warszawa, 27 listopada 1917 r., APK, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn.

  Komunikat o Szczypiornie wydany przez Polską Partię Socjalistyczną, Polskie Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Niezawisłości Narodowej, Zjednoczenie Stronnictw Demokratycznych, Warszawa, 27 listopada 1917 r., APK, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn.

 • Powiększ zdjęcie Komunikat o legionistach internowanych w Szczypiornie i forcie Beniamina, Warszawa, listopad 1917 r., APK, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn. 1215

  Komunikat o legionistach internowanych w Szczypiornie i forcie Beniamina, Warszawa, listopad 1917 r., APK, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn. 1215

 • Powiększ zdjęcie „Rozmowa dzielnego Maćka z tchórzliwym Walkiem” wydana nakładem Koła Propagandy na rzecz Wojska Polskiego, APK, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn. 1215

  „Rozmowa dzielnego Maćka z tchórzliwym Walkiem” wydana nakładem Koła Propagandy na rzecz Wojska Polskiego, APK, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn. 1215

 • Powiększ zdjęcie „Rozmowa dzielnego Maćka z tchórzliwym Walkiem” wydana nakładem Koła Propagandy na rzecz Wojska Polskiego, APK, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn. 1215

  „Rozmowa dzielnego Maćka z tchórzliwym Walkiem” wydana nakładem Koła Propagandy na rzecz Wojska Polskiego, APK, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn. 1215

 • Powiększ zdjęcie „Józefowi Piłsudskiemu w hołdzie” – fragmenty poematu „Jan Beniowski” Juliusza Słowackiego, dedykowane Komendantowi w dniu imienin, 19 marca 1918 r., APK, Zbiór Lucyny Kozłowskiej z Kielc, sygn. 1,

  „Józefowi Piłsudskiemu w hołdzie” – fragmenty poematu „Jan Beniowski” Juliusza Słowackiego, dedykowane Komendantowi w dniu imienin, 19 marca 1918 r., APK, Zbiór Lucyny Kozłowskiej z Kielc, sygn. 1,

 • Powiększ zdjęcie Obwieszczenie C. i K. Komendy Powiatowej w Kielcach w sprawie natychmiastowego rozwiązania tajnych stowarzyszeń, związków i organizacji, Kielce, 13 kwietnia 1918 r., APK, Akta miasta Kielc ,sygn. 2156,

  Obwieszczenie C. i K. Komendy Powiatowej w Kielcach w sprawie natychmiastowego rozwiązania tajnych stowarzyszeń, związków i organizacji, Kielce, 13 kwietnia 1918 r., APK, Akta miasta Kielc ,sygn. 2156,

 • Powiększ zdjęcie Oddział żeński P.O.W. Kielce, maj, 1918 r., APK, Zbiór rodziny Daszewskich, sygn. 44

  Oddział żeński P.O.W. Kielce, maj, 1918 r., APK, Zbiór rodziny Daszewskich, sygn. 44

 • Powiększ zdjęcie Plakat reklamujący Zakład Kąpielowy i walory uzdrowiska Busko w sezonie kąpielowym od 20 maja - 20 września 1918 r., APK, C. i K. Komenda Powiatowa Opoczno, sygn. 201,

  Plakat reklamujący Zakład Kąpielowy i walory uzdrowiska Busko w sezonie kąpielowym od 20 maja - 20 września 1918 r., APK, C. i K. Komenda Powiatowa Opoczno, sygn. 201,

 • Powiększ zdjęcie Sklep Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego - punkt konspiracyjny P.O.W. - od lewej Stanisława Olędzka, Helena Szartowska, Kielce, 7 lipca 1918 r., APK, Zbiór rodziny Daszewskich, sygn. 44,

  Sklep Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego - punkt konspiracyjny P.O.W. - od lewej Stanisława Olędzka, Helena Szartowska, Kielce, 7 lipca 1918 r., APK, Zbiór rodziny Daszewskich, sygn. 44,

 • Powiększ zdjęcie Odezwa oficerów i żołnierzy Legionów Polskich „Żądamy powrotu Komendanta” Warszawa, 12 października 1918 r., APK, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn. 1217,

  Odezwa oficerów i żołnierzy Legionów Polskich „Żądamy powrotu Komendanta” Warszawa, 12 października 1918 r., APK, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn. 1217,

 • Powiększ zdjęcie „Kurier Warszawski”, Dodatek nadzwyczajny, „Powrót Komendanta Piłsudskiego”, Warszawa, 10 listopada 1918 r., APK, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn. 1217,

  „Kurier Warszawski”, Dodatek nadzwyczajny, „Powrót Komendanta Piłsudskiego”, Warszawa, 10 listopada 1918 r., APK, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn. 1217,

 • Powiększ zdjęcie Druk ulotny wzywający do uroczystego powitania Komendanta Józefa Piłsudskiego na Dworcu Wiedeńskim w Warszawie, Warszawa, 10 listopada 1918 r., APK, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn. 1217,

  Druk ulotny wzywający do uroczystego powitania Komendanta Józefa Piłsudskiego na Dworcu Wiedeńskim w Warszawie, Warszawa, 10 listopada 1918 r., APK, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn. 1217,

 • Powiększ zdjęcie Odezwa Rady Regencyjnej „Do Narodu Polskiego” informująca o przekazaniu władzy Józefowi Piłsudskiemu, Warszawa, 11 listopada 1918 r., APK, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn. 1217,

  Odezwa Rady Regencyjnej „Do Narodu Polskiego” informująca o przekazaniu władzy Józefowi Piłsudskiemu, Warszawa, 11 listopada 1918 r., APK, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn. 1217,

 • Powiększ zdjęcie Odezwa do młodzieży szkół średnich informująca o organizowaniu przez Naczelny Inspektorat Harcerski - Pogotowia Młodzieży podpisana przez Szefa Sekcji Szkół Średnich Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Tadeusza Łopuszańskiego, W

  Odezwa do młodzieży szkół średnich informująca o organizowaniu przez Naczelny Inspektorat Harcerski - Pogotowia Młodzieży podpisana przez Szefa Sekcji Szkół Średnich Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Tadeusza Łopuszańskiego, W

 • Powiększ zdjęcie „Kurier Warszawski”, Dodatek nadzwyczajny, „Ustąpienie Rady Regencyjnej”, Warszawa, 14 listopada 1918 r., APK, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn. 1217,

  „Kurier Warszawski”, Dodatek nadzwyczajny, „Ustąpienie Rady Regencyjnej”, Warszawa, 14 listopada 1918 r., APK, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn. 1217,

 • Powiększ zdjęcie „Goniec Warszawski” - „Abdykacja Rady Regencyjnej”, Warszawa, 14 listopada 1918 r., APK< Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn. 1217,

  „Goniec Warszawski” - „Abdykacja Rady Regencyjnej”, Warszawa, 14 listopada 1918 r., APK< Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn. 1217,

 • Powiększ zdjęcie Tekst depeszy Wodza Naczelnego Wojsk Polskich Józefa Piłsudskiego do Dowództwa Wojsk Polskich w Kielcach, Warszawa, 14 listopada 1918 r., APK, Akta miasta Kielc, sygn. 2156,

  Tekst depeszy Wodza Naczelnego Wojsk Polskich Józefa Piłsudskiego do Dowództwa Wojsk Polskich w Kielcach, Warszawa, 14 listopada 1918 r., APK, Akta miasta Kielc, sygn. 2156,

 • Powiększ zdjęcie Odezwa informująca o planowanej na dzień 17 listopada 1918 r. ogólnonarodowej manifestacji niepodległościowej, organizowanej przez Zarząd Główny Budowy Państwa Polskiego, Warszawa, 16 listopada 1918 r., APK, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn. 121

  Odezwa informująca o planowanej na dzień 17 listopada 1918 r. ogólnonarodowej manifestacji niepodległościowej, organizowanej przez Zarząd Główny Budowy Państwa Polskiego, Warszawa, 16 listopada 1918 r., APK, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn. 121

 • Powiększ zdjęcie Odezwa informująca o przybyciu generała Józefa Hallera do Gdańska, Warszawa, 20 grudnia 1918 r., APK, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn. 1217,

  Odezwa informująca o przybyciu generała Józefa Hallera do Gdańska, Warszawa, 20 grudnia 1918 r., APK, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn. 1217,

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2014-07-29
Data publikacji:2014-07-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7053