Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Lekcje archiwalne

1. Archiwum Państwowe w Kielcach – historia – zadania – zasób (Bartłomiej Gierasimowicz, Agnieszka Jardel, Konrad Maj).

Lekcja adresowana jest zarówno do uczniów szkół wszystkich szczebli, jak i studentów. Charakter wprowadzający ma zdefiniowanie podstawowych pojęć z zakresu archiwistyki, takich jak: archiwum, archiwistyka, źródło historyczne, zasób, zespół, jednostka archiwalna. Następnie omawiane są zadania i funkcje Archiwum Państwowego w Kielcach wraz z jego strukturą organizacyjną. Kolejnym ogniwem jest rys historyczny archiwów ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Archiwum Państwowego w Kielcach. Trzecią część lekcji wypełnia ogólna charakterystyka zasobu archiwalnego połączona z informacją o zasadach korzystania z materiałów archiwalnych. Całość lekcji zamyka prezentacja najciekawszych pod kątem historycznym i wizualnym archiwaliów, ze zwróceniem uwagi na ich różnorodność pod względem formalnym, językowym, chronologicznym, proweniencyjnym.

2. Wizyta w archiwum – jak korzystać z zasobu – praktyczne wskazówki (Bartłomiej Gierasimowicz, Agnieszka Jardel, Konrad Maj).

Wizyta w archiwum - jak korzystać z zasobu to praktyczne wskazówki, których adresatem są głównie studenci oraz uczniowie szkół średnich, a w wyjątkowych sytuacjach także szkół niższego szczebla. Celem lekcji jest zapoznanie słuchaczy z warsztatem pracy historyka i archiwisty. Wprowadzeniem jest ogólna charakterystyka zasobu archiwalnego. W kolejnej części słuchacze zapoznają się z regulaminem pracowni naukowej, formami i zasadami udostępniania materiałów archiwalnych, cennikiem świadczonych przez Archiwum usług. Drugie ogniwo lekcji ma charakter praktyczny i składa się z instruktażu korzystania z pomocy archiwalnych oraz ćwiczeń wypełniania formularzy i druków. Element zasadniczy lekcji stanowi wyszukiwanie przez uczniów bądź studentów informacji znajdujących się bezpośrednio w materiałach archiwalnych, a następnie krytyka i analiza wybranych źródeł historycznych.

3. Archiwum Państwowe źródłem poznania genealogii i historii rodziny (Bartłomiej Gierasimowicz, Paulina Kaleta).

Lekcja może być adresowana do uczniów wszystkich typów szkół. Jej celem jest zainteresowanie ucznia historią i genealogią własnej rodziny. Głównym elementem jest wskazanie metod prowadzenia poszukiwań genealogicznych i omówienie źródeł genealogicznych wraz z ich prezentacją. Uzupełnieniem jest informacja na temat gromadzenia i porządkowania materiałów genealogicznych oraz ich wykorzystania w tablicach i drzewach genealogicznych.

4. Materiały archiwalne dotyczące Powstania Styczniowego w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach (Iwona Pogorzelska, Agnieszka Jardel), istnieje możliwość (w oparciu o prezentację multimedialną) przeprowadzenia takiej lekcji w szkole. Konspekt

5. Źródła do dziejów I wojny światowej w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach – drogi do Niepodległości (Iwona Pogorzelska, Michał Kubera), istnieje możliwość (w oparciu o prezentację multimedialną) przeprowadzenia takiej lekcji w szkole. Konspekt

6. Źródła do dziejów harcerstwa na Kielecczyźnie przechowywane w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach (Iwona Pogorzelska), istnieje możliwość (w oparciu o prezentację multimedialną) przeprowadzenia takiej lekcji w szkole. Konspekt

7. Szybciej, wyżej, silniej – dzieje sportu na Kielecczyźnie (Iwona Pogorzelska), istnieje możliwość (w oparciu o prezentację multimedialną) przeprowadzenia takiej lekcji w szkole. Konspekt

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-10-13 13:40przez:
Opublikowano:2021-10-13 00:00przez: AK
Zmodyfikowano:2021-10-13 13:42przez: AK
Podmiot udostępniający: Archiwum Państwowe w Kielcach
Odwiedziny:3782

Rejestr zmian

  • [2021-10-13 13:42:05]AKm
  • [2021-10-13 13:40:01]AKn