Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Tomy archiwalne VII - IX

Tom VII

Strona tytułowa

Spis treści

ARTYKUŁY

 1. LECH FRĄCZEK Ludność parafii Nakło w świetle spisu z 1791 roku
 2. BARBARA ŁABĘDZKA Funkcjonariusze służby więziennej w Chęcinach 1918–1927. Charakterystyka grupy zawodowej
 3. ANNA MICHALCZYK W służbie świętemu Florianowi – działalność Koneckiej Ochotniczej Straży Pożarnej w latach 1918–1939
 4. SYLWIA SOBIERAJ Organizacja kolonii dziecięcych w województwie kieleckim w latach 1918–1939
 5. ŁUKASZ GRABOWSKI Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Polskiej w Żelazowicach (1925–1939) na tle działalności katolickiego ruchu młodzieży diecezji sandomierskiej w dwudziestoleciu międzywojennym
 6. ROBERT PIWKO Tradycje ruchu demokratycznego w województwie kieleckim (1938–1939). Przyczynek do dziejów Stronnictwa Demokratycznego na Kielecczyźnie
 7. AGNIESZKA ZIĘBA-DĄBROWSKA Wileńskimi tropami Stanisława Pigonia (1885–1968). O życiu i nauce.
 8. DAWID KELLER Praca czy służba? Kolejarze w Polsce w XX wieku – przyczynek do badań
 9. TOMASZ ŚWIĄTKOWSKI Henryk Pawelec, ps. Andrzej – sylwetka partyzanta ziemi świętokrzyskiej
 10. ŁUKASZ PONIEWIERSKI Muzeum Wsi Kieleckiej – historia i etapy rozwoju

ŹRÓDŁA

 1. TOMASZ KARBOWNICZEK Obchody 1 Maja w województwie kieleckim w roku 1919 na łamach „Robotnika”

RECENZJE I OMÓWIENIA

 1. Elżbieta Rudnicka-Fira, Imiennictwo krakowian od XVI do XVIII wieku na tle historii i kultury, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, ss. 247 – AMADEUSZ SZKLARZ-HABROWSKI
 2. Paweł Skowron, Społeczność żydowska Staszowa w latach 1918–1939, Gdynia 2017, ss. 288 – LECH FRĄCZEK
 3. Omówienia – ZESPÓŁ REDAKCYJNY

KRONIKA

 1. Działalność Archiwum Państwowego w Kielcach w 2017 roku – WIESŁAWA RUTKOWSKA
 2. „Archiwistyka bez granic” – VII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich w Kielcach – sprawozdanie – IWONA POGORZELSKA
 3. Sprawozdanie z konferencji naukowej „Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?”, Kielce, 22 lutego 2018 r. – DARIUSZ PALACZ
 4. Sprawozdanie z konferencji popularnonaukowej „Parafia i cudowny obraz Matki Bożej w Dzierzgowie”, Dzierzgów, 27 maja 2017 r. – ANDRZEJ KORBAN
 5. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Relacje polsko-żydowskie w XX wieku. Badania – kontrowersje – perspektywy”, Kielce, 3–4 lipca 2017 roku – TOMASZ DOMAŃSKI, EDYTA MAJCHER-OCIESA
 6. Sprawozdanie z realizacji cyklu „Spotkania ze źródłem archiwalnym” w 2017 roku – MONIKA POSZALSKA
 7. Sprawozdanie z ostatniego w 2017 roku „Spotkania ze źródłem archiwalnym” pt. „Średniowieczny Kościół katolicki w świetle źródeł” – ŁUKASZ WOŁCZYK
 8. Sprawozdanie z konferencji popularnonaukowej pt. „Społeczność żydowska w Małopolsce” w ramach „Spotkań ze źródłem archiwalnym”, Kielce, 5 lipca 2017 roku – EDYTA MAJCHER-OCIESA, ŁUKASZ GULDON
 9. Sprawozdanie z realizacji serii wykładów Kieleckiego Towarzystwa Naukowego pt. „Wiedza: Otwarte!” w latach 2016–2017 – ARTUR KORNACKI
 10. Sprawozdanie z realizacji nagrań do projektu Kieleckiego Towarzystwa Naukowego pod tytułem „By nie zapomnieć… Ludzie nauki i kultury w Kielcach” w 2017 roku – ARTUR KORNACKI
 11. Sprawozdanie z konkursu „Nasi sąsiedzi – Żydzi” – TOMASZ ŚWIĄTKOWSKI
 12. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach za rok 2017 – LECH FRĄCZEK
 13. Sprawozdanie z obrad konferencji „Społeczno-gospodarczy bilans otwarcia polskiej niepodległości w 1918 r.”, Lubin, 18–20 maja 2018 r. – EDYTA MAJCHER-OCIESA, ELŻBIETA SŁABIŃSKA
 14. Informacja o autorach
 15. Indeks osób
 16. Indeks miejscowości
 17. Ilustracje

 

Tom VIII

          Strona tytułowa

 1. Spis treści

            Contents                                                                                                                 

 ARTYKUŁY 

 1. LECH FRĄCZEK Śluby Żydów w Lelowie w latach 1872–1938
 2. GRZEGORZ LIEBRECHT Ksiądz Jacek Pycia – facecjonista i mimowolny biograf biskupa Łosińskiego
 3. ANNA MICHALCZYK Rozwoju szkolnictwa w gminie Końskie w okresie międzywojennym
 4. ALEKSANDER KONDRAT Udział przedstawicieli obozu narodowego z powiatu sandomierskiego w wyborach parlamentarnych 1919–1938
 5. BARTOSZ KUŁAN Komuniści w więzieniu w Kielcach w świetle raportów Straży Więziennej w latach 1932–1935
 6. BARBARA ŁABĘDZKA Andrzej Reszczyk – funkcjonariusz więzienia na Świętym Krzyżu (1927–1939)
 7. PIOTR ROGOWSKI, EWA WOJCICKA Kielce i powiat kielecki pod rządami Eduarda Jedamczika i Huberta Rottera na przełomie 1939 i 1940 roku
 8. MICHAŁ KAZIMIERZ NOWAK Miejsce pamięci indywidualnej, zbiorowej i zarchiwizowanej w procesie narracji historycznej. Wokół okupacyjnego epizodu z życia Ignacego Machowskiego jako tematu śledztwa prowadzonego w 1952 roku przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego

 ŹRÓDŁA

 1. ROBERT BITNER, EDYTA MAJCHER-OCIESA, DARIUSZ PALACZ Periodyczne wydawnictwa „Jednodniówki” z Normalnej Szkoły Fachowej dla Szeregowych Policji Państwowej w Mostach Wielkich jako źródło do historii szkolnictwa policyjnego w Polsce
 2. HUBERT KIEŁCZEWSKI Charakterystyka duchowieństwa w województwie kieleckim w 1976 roku w świetle materiałów administracji wyznaniowej

RECENZJE I OMÓWIENIA 

 1. Edmund Wierusz-Kowalski, Wspomnienia moje z roku 1863 oraz wybór źródeł do dziejów powstania styczniowego na terenie powiatu włoszczowskiego w zasobach Archiwum Państwowego w Kielcach, oprac. A. Malicki, Włoszczowa 2018, ss. 290 – LECH FRĄCZEK
 2. Omówienia – ZESPÓŁ REDAKCYJNY

KRONIKA 

 1. Działalność Archiwum Państwowego w Kielcach w 2018 roku – WIESŁAWA RUTKOWSKA
 2. Sprawozdanie z realizacji cyklu „Spotkania ze źródłem archiwalnym” w 2018 roku – MONIKA POSZALSKA, ŁUKASZ WOŁCZYK
 3. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach za rok 2018 – LECH FRĄCZEK
 4. Sprawozdanie z realizacji serii wykładów Kieleckiego Towarzystwa Naukowego pt. „Wiedza: Otwarte!” w 2018 roku – ARTUR KORNACKI
 5. Sprawozdanie z realizacji nagrań do projektu Kieleckiego Towarzystwa Naukowego pod tytułem „By nie zapomnieć… Ludzie nauki, kultury i sztuki w Kielcach” w 2018 roku – ARTUR KORNACKI
 6. Sprawozdanie z sesji pt. „Odzyskanie Niepodległości w źródle archiwalnym. Od chaosu po stabilizację w służbach mundurowych” w ramach „Spotkań ze źródłem archiwalnym”, Kielce, 28 listopada 2018 roku – ŁUKASZ GULDON, EDYTA MAJCHER-OCIESA
 7. Sprawozdanie z konferencji naukowej „Europejskie struktury policyjne na przestrzeni 100 lat”, Kielce, 24–25 kwietnia 2019 roku – DARIUSZ PALACZ
 8. Sprawozdanie z konferencji popularnonaukowej „Społeczność żydowska w Małopolsce”, Kielce, 3 lipca 2019 roku – DAMIAN KOZŁOWSKI, TOMASZ ŚWIĄTKOWSKI
 9. Sprawozdanie z rocznej działalności Muzeum Samochodu Papieskiego JP2 w Kielcach – LILA KRÓL
 10. Otwarcie wystawy „Dwór straszny, dwór piękny, dwór narodowy” w Archiwum Państwowym w Kielcach, Kielce, 30 stycznia 2019 roku – KRZYSZTOF KARBOWNIK
 11. Otwarcie wystawy w 100-lecie powstania Policji Państwowej, Kielce, 3 czerwca 2019 roku – GRAŻYNA SZKONTER
 12. Sprawozdanie z otwarcia wystawy „Kupić, nie kupić potargować można – jarmark chłopski w Bodzentynie na fotografiach Janusza Buczkowskiego” w Zagrodzie Cześnikiewiczowi w Bodzentynie, Bodzentyn, 16 września 2019 roku – JUSTYNA STASZEWSKA
 13. Sprawozdanie z siódmej edycji konkursu „Nasi sąsiedzi – Żydzi” (2019) – TOMASZ ŚWIĄTKOWSKI
 1. Informacja o autorach
 1. Indeks osób
 1. Indeks miejscowości
 1. Ilustracje

 

Tom IX

 1. Strona tytułowa, s. 1-4
 1. Spis treści/Contens, s. 5-8

ARTYKUŁY

 1. IWONA POGORZELSKA Pocztówka w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach na podstawie zespołu archiwalnego „Fotografie, pocztówki i dokumentacja epistolograficzna ze zbiorów Januariusza Glibowskiego, antykwariusza z Kielc” z lat 1890–1947, s. 11-46
 2. LECH FRĄCZEK Rodziny szewców włoszczowskich w XIX wieku. Studium demograficzne, s. 47-66
 3. PIOTR SŁAWIŃSKI Ojciec Aleksander Klockowski OFM (zm. 1813) – autor pieśni z okresu Insurekcji 1794 r. wykorzystanej w melodramacie Władysława Ludwika Anczyca (1823–1883) Kościuszko pod Racławicami, s. 67-82
 4. LUCYNA ŁYSIAK-KOSOWSKA Religijność i moralność katolików według struktury społecznej w dekanacie Miechocin w okresie międzywojennym, s. 83-131
 5. AGNIESZKA DZIARMAGA Pamięć mieszkańców dawnych sztetli o żydowskich sąsiadach. Wybrane aspekty – Działoszyce, Pińczów, Chmielnik, s. 133-155
 6. ANNA MICHALCZYK Obchody świąt narodowych w Końskich w okresie międzywojennym – 3 Maja i 11 Listopada w świetle źródeł archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach, s. 157-176
 7. KONRAD MAJ Rozminowanie terenów powiatu sandomierskiego po działaniach wojennych z lat 1944–1945, s. 177-194
 8. TADEUSZ BANASZEK Udział wojska w życiu społeczno-gospodarczym województwa kieleckiego w latach 1945–1975, s. 195-218

ŹRÓDŁA

 1. EDYTA MAJCHER-OCIESA Pismo funkcjonariuszy Policji Komunalnej z 25 lutego 1919 roku, skierowane do Magistratu miasta Sosnowca w sprawie podwyższenia wynagrodzenia, s. 221-230
 2. TOMASZ KARBOWNICZEK Odezwa Pierwszomajowa Komitetu Okręgowego Zagłębia Dąbrowskiego Komunistycznej Partii Robotniczej Polski i Zagłębiowskiego Okręgowego Komitetu Polskiej Partii Socjalistycznej z 1920 roku, s. 231-245

RECENZJE I OMÓWIENIA

 1. Lech Frączek, Księga Cechu Włoszczowskiego z Włoszczowy z lat 1819–1848, Włoszczowa 2019, ss. 135 – ŁUKASZ GULDON, s.249-252
 2. Krzysztof Ślusarek, Mieszkańcy Jędrzejowa Anno Domini 1886, Kraków 2019, ss. 204 – LECH FRĄCZEK, s. 253-257
 3. „Miechoviana. Szkice historyczne”, opracowanie zbiorowe pod redakcją Włodzimierza Barczyńskiego i Marcina Florka, Muzeum Ziemi Miechowskiej w organizacji, Miechów 2018, ss. 92 – ANDRZEJ KORBAN, s. 259-263
 4. Omówienia – ZESPÓŁ REDAKCYJNY, s. 265-273

KRONIKA

 1. Działalność Archiwum Państwowego w Kielcach w 2019 roku – WIESŁAWA RUTKOWSKA, s. 277-298
 2. Sprawozdanie z cyklu „Spotkań ze źródłem archiwalnym” w 2019 roku – DAMIAN KOZŁOWSKI, AGNIESZKA ZIĘBA-DĄBROWSKA, s. 299-306
 3. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach za rok 2019 – LECH FRĄCZEK, s. 307-311
 4. Sprawozdanie z realizacji serii wykładów Kieleckiego Towarzystwa Naukowego pt. „Wiedza: Otwarte!” w 2019 roku – ARTUR KORNACKI, s. 313-315
 5. Sprawozdanie z realizacji nagrań do projektu Kieleckiego Towarzystwa Naukowego pod tytułem „By nie zapomnieć… Ludzie nauki, kultury i sztuki w Kielcach” w 2019 – ARTUR KORNACKI, s. 317-320
 6. Sprawozdanie z udziału Archiwum Państwowego w Kielcach w Dniu Przyjaźni Polsko- -Węgierskiej 23 marca 2019 roku – AGNIESZKA SZCZERBA, s. 321-324
 7. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Takie same dla wszystkich – znaczenie przedmiotów w postrzeganiu i kształtowaniu tożsamości narodowej i lokalnej”, Suchedniów, 7 września 2019 roku – KRZYSZTOF KARBOWNIK, s. 325-330
 8. Sprawozdanie z wystaw prezentowanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach w ramach projektu „Spotkania ze źródłem archiwalnym” – ELŻBIETA WOŹNICZKA, EWA LEWICKA, s. 331-338
 9. Sprawozdanie z otwarcia wystawy „100 lat Huty »Ludwików« w Kielcach 1919–2019” w Muzeum Historii Kielc – DAMIAN KOZŁOWSKI, s. 339-342
 10. Sprawozdanie z VIII edycji konkursu „Nasi sąsiedzi – Żydzi” (2020) – TOMASZ ŚWIĄTKOWSKI, s. 343-345

SYLWETKI

 1. Józef Zdanowski – historyk Kościoła, muzealnik, bibliotekarz i archiwista – KS. ANDRZEJ KWAŚNIEWSKI, s. 349-359
 2. Informacja o autorach, s. 361-365
 3. Indeks osób, s. 367-372
 4. Indeks miejscowości, s. 373-376
 5. Kronika

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-12-18 12:42przez:
Opublikowano:2021-02-10 00:00przez: AK
Zmodyfikowano:2022-01-21 12:18przez: AK
Podmiot udostępniający: Archiwum Państwowe w Kielcach
Odwiedziny:4463

Rejestr zmian

 • [2022-01-21 12:18:10]AKm
 • [2022-01-21 12:17:32]AKm
 • [2021-02-10 12:48:00]AKm
 • [2021-02-10 12:09:05]AKm
 • [2020-12-18 12:45:17]AKm
 • [2020-12-18 12:44:15]AKm
 • [2020-12-18 12:41:48]AKm