Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Informacje dla autorów

Teksty publikowane będą w działach:

 • Artykuły i komunikaty
 • Źródła i materiały
 • Recenzje i omówienia
 • Kronika
 • Sylwetki

 Redakcja zastrzega sobie prawo doboru tekstów.

Instrukcja redakcyjna Świętokrzyskich Studiów Archiwalno-Historycznych:

 1. Objętość artykułu problemowego nie powinna przekraczać 1 arkusza wydawniczego (40 tys. znaków ze spacjami w tekście ciągłym, 700 wierszy, czyli 15 stron znormalizowanego tekstu (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm, tekst wyjustowany). Do działów Kronika, Recenzje i omówienia, tekst powinien mieć maksymalnie 5 stron tekstu znormalizowanego.
 1. Format tekstu:

            Marginesy: 2,5 cm

            Czcionka: 12, Times New Roman

            Tekst wyjustowany

            Interlinia: 1,5

 1. Materiały na płycie CD lub drogą elektroniczną (sposób preferowany) prosimy przesyłać na adres redakcji.
 1. Układ pierwszej strony artykułu: z lewej strony u góry imię i nazwisko autora, a także afiliacja - nazwa instytucji  ( jeśli autor życzy sobie, aby tekst był afiliowany) lub miasto. Poniżej na osi tytuł. Wszystkie elementy wypełnione pismem tekstowym, bez stosowania wersalików.
 1. W przypisach stosuje się te same parametry jak w tekście, tzn. wielkość liter, interlinię i margines. Numery przypisów w tekście umieszcza się przed przecinkiem, średnikiem i kropką kończącą zdanie (z wyjątkiem skrótów, np.: w. lub r.).
 1. W przypisach stosuje się konwencjonalne skróty polskie: tamże, tenże, taż, zob., por., wyd., oprac., red. (z wykluczeniem pod red.).
 1. Opis bibliograficzny książki: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł tekstu (kursywą), miejsce i rok wydania, numer strony. Przykład: J. Piwek, Kielce w latach 1816-1866. Ludność i gospodarka, Ostrowiec Świętokrzyski, 2005, s. 45-47.
 1. Opis bibliograficzny artykułu z pracy zbiorowej: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł tekstu (kursywą), w: (bez nawiasu kwadratowego), tytuł opracowania (kursywą), red., inicjał i nazwisko redaktora lub redaktorów, miejsce i rok wydana, numer strony. Przykład: J. Krochmal, Regionalistyka w działalności archiwów państwowych w latach 1997-2006, w: Archiwa, jako ośrodki badań regionalnych na przykładzie prac nad dziejami Mazowsza. Materiały z sesji naukowej, red. L. Franciszkiewicz, Płock 2008, s. 17-24.
 1. Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł tekstu (kursywą), tytuł czasopisma w cudzysłowie lub skrót tytułu bez cudzysłowu (w przypadku tytułów czasopism przy pierwszym cytowaniu w nawiasie okrągłym należy podać skrót poprzedzony sformułowaniem „dalej:”), tom lub rocznik, rok wydania, numer lub zeszyt cyframi arabskimi, numery stron. Przykład: W. Kwiatkowska, Wpływ komputeryzacji archiwów na metodykę archiwalną, „Archiwista Polski”, r. VIII, 2003, nr 3 (31), s. 31-38.
 1. Opis bibliograficzny haseł słownikowych, o ile są one przyporządkowane konkretnemu autorowi: inicjał imienia, tytuł hasła (kursywą), w:, tytuł słownika (kursywą), red., inicjał imienia i nazwisko redaktora, rok i miejsce wydania, numer strony. Przykład: Ł. Guldon, Ossoliński Hieronim, w: Świętokrzyski Słownik Biograficzny, t. 1, do 1795 r., red. J. Wijaczka, s. 126.
 1. Opis bibliograficzny dokumentów archiwalnych: nazwa archiwum lub jej skrót (w przypadku nazwy archiwum przy pierwszym cytowaniu w nawiasie okrągłym należy podać skrót poprzedzony sformułowaniem „dalej:”), nazwa zespołu względnie zbioru archiwalnego lub jej skrót (w przypadku nazwy zespołu/zbioru archiwalnego przy pierwszym cytowaniu w nawiasie okrągłym należy podać skrót poprzedzony sformułowaniem „dalej:”), sygnatura, numer strony lub karty. Przykład: przy pierwszym cytowaniu: Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), Rząd Gubernialny Kielecki (dalej: RGK), sygn. 17540, s. 1; a przy kolejnym cytowaniu: APK, RGK, sygn. 90, s. 195-198.
 1. Opis bibliograficzny strony internetowej: pełny adres strony (bez hiperłącza), w nawiasie kwadratowym datę dostępu poprzedzoną słowem dalej: Przykład: http://www.kielce.ap.gov.pl/pl/  [dostęp: 17.03.2012].
 1. Opisy bibliograficzne wtrącone do tekstu lub wywodu w przypisie zamykamy w nawiasie okrągłym.

Po incipitach prac wielokrotnie cytowanych nie umieszczamy wielokropka. Przykład: przy pierwszym cytowaniu: Z. Guldon, A. Massalski, Historia Kielc do roku 1945, Kielce 2000, s. 16, 18. Natomiast przy kolejnym cytowaniu: Z. Guldon, A. Massalski, Historia Kielc, s. 150.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-06-10 13:33przez:
Opublikowano:2015-06-10 00:00przez:
Zmodyfikowano:2021-09-14 12:23przez:
Podmiot udostępniający: Archiwum Państwowe w Kielcach
Odwiedziny:13481

Rejestr zmian

 • [2021-09-14 12:23:16]m
 • [2020-12-18 15:27:40]m