Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Tomy archiwalne I - VI

Tom I

            Strona tytułowa

 1. Spis treści (pol. ang)
 2. Przedmowa
 3. Wstęp
 4. IWONA POGORZELSKA (Archiwum Państwowe w Kielcach) Historia Archiwum Państwowego w Kielcach
 5. ANNA SMORĄG (Archiwum Państwowe w Kielcach) Działalność Archiwum Państwowego w Kielcach w zakresie kształtowania zasobu archiwalnego
 6. HUBERT MAZUR (Archiwum Państwowe w Kielcach) Działalność naukowa i wydawnicza Archiwum Państwowego w Kielcach w latach 1984-2011
 7. HUBERT MAZUR (Archiwum Państwowe w Kielcach) Rzecz o edukacyjnej funkcji Archiwum Państwowego w Kielcach
 8. JAN GŁÓWKA (Muzeum Historii Kielc) Rola archiwaliów w budowaniu muzealnej narracji historycznej – stała wystawa historyczna „Z dziejów Kielc"
 9. WIESŁAWA RUTKOWSKA (Archiwum Państwowe w Kielcach) Materiały archiwalne do dziejów Iłży w starachowickim oddziale Archiwum Państwowego w Kielcach
 10. ANNA ROGOWSKA (Archiwum Państwowe w Kielcach) Źródła do badań nad rozwojem przestrzennym, urządzeniem i wyglądem miasta Jędrzejowa w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach
 11. WIKTOR Z. ŁYJAK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) Trzy organowe odsłony Archiwum Państwowego w Kielcach
 12. ARKADIUSZ TOPORSKI (Kielce) Korespondencja rodzinna Wielopolskich z Chrobrza w Archiwum Państwowym w Kielcach
 13. EDYTA MAJCHER-OCIESA (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) Materiały do aktywności gospodarczej Żydów w latach 1919-1939 w województwie kieleckim w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach
 14. SEBASTIAN PIĄTKOWSKI (Instytut Pamięci Narodowej w Radomiu) Akta organizacji konspiracyjnej Polska Niepodległa z lat 1940-1944 w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach
 15. HUBERT WILK (Instytut Historii PAN) Zasób Archiwum Państwowego w Kielcach jako źródło do badań nad dziejami regionu świętokrzyskiego w dobie PRL
 16. JAROSŁAW DULEWICZ (Kielce) Listy wchodzące w skład zespołu archiwalnego Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Kielcach jako źródło do badań życia codziennego w województwie kieleckim w latach 1976-1980
 17. ANNA JANKOWSKA (Archiwum Państwowe w Radomiu) Źródła do dziejów Kielc w zasobie Archiwum Państwowego w Radomiu
 18. Informacja o autorach
 19. Indeks osób
 20. Indeks miejscowości

Pobierz ilustracje do Tomu I - cz.1

Pobierz ilustracje do Tomu I - cz.2

Tom II

            Strona tytułowa

 1. Spis treści (pol. ang)

ARTYKUŁY

 1. ANNA ROGOWSKA Scalenie ewidencji zlikwidowanych oddziałów zamiejscowych i centrali archiwum - problemy i rozwiązania praktyczne na przykładzie Archiwum Państwowego w Kielcach
 2. HUBERT MAZUR Staropolskie księgi metrykalne w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach
 3. LECH FRACZEK Działalność Adama Nielepca - burmistrza Szczekocin w latach 1821-1833
 4. ARKADIUSZ TOPORSKI Edukacja w zamożnej rodzinie ziemiańskiej na przykładzie Wielopolskich z Chrobrza (1875-1937)
 5. JUSTYNA STASZEWSKA Społeczność żydowska w Pińczowie w świetle akt Cesarsko-Królewskiej Komendy Powiatowej w Pińczowie (1915-1918)
 6. TADEUSZ BANASZEK Źródła do dziejów Wojska Polskiego w województwie kieleckim w okresie międzywojennym (1919-1939) w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach
 7. JAROSŁAW IWOŁA Z dziejów komunikacji w województwie kieleckim w latach 1918-1939 w świetle akt Archiwum Państwowego w Kielcach
 8. MICHAŁ ZAWISZA Akta inspekcji pracy (1945-1949) jako źródło do badań nad sytuacją robotników w pierwszych latach po wojnie (na przykładzie województwa kieleckiego)
 9. BARBARA KASPRZYK „Akcja bunkrowa" w województwie kieleckim 1947-1950
 10. JAROSŁAW DULEWICZ Spółdzielczość mieszkaniowa w województwie kieleckim w latach siedemdziesiątych XX wieku

ŹRÓDŁA

 1. ZDZISŁAW JEDYNAK Dokumenty pergaminowe bożogrobców miechowskich w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach
 2. HUBERT MAZUR Opis pałacu w Tarnoskale z 1850 roku
 3. MACIEJ ALEKSIEJUK, MARTA RZEPECKA-ALEKSIEJUK Protokół ze zjazdu rabinów guberni kieleckiej z 1908 roku
 4. JERZY GAPYS, EDYTA MAJCHER-OCIESA List robotnicy do Dyrekcji Fabryki „Częstochowianka" w Częstochowie z 11 czerwca 1941 roku

RECENZJE I OMÓWIENIA

 1. Bez korzeni nie zakwitniesz - Warszawa moją małą ojczyzną. Scenariusze dla nauczycieli szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, red. Teresa Stachurska-Maj, Violetta Urbaniak, Warszawa 2012, ss. 81+ CD - DANUTA KONIECZKA-ŚLIWIŃSKA
 2. Zagłębie Dąbrowskie w II Rzeczypospolitej (1918-1939), red. Jan Walczak, Sosnowiec 2005, ss. 318 - ELŻBIETA SŁABIŃSKA
 3. Edyta Majcher-Ociesa, Z dziejów Fabryki Odlewów Żelaznych „Neptun" I. Mintz
  w Końskich, Końskie 2011, ss. 119 - PAWEŁ GRATA
 4. Kałmucki Korpus Kawalerii. Zbrodnie popełnione na ziemiach polskich w 1944 r. w dokumentach SB, Wstęp, wybór źródeł i opracowanie Ryszard Sodel,
  Lublin 2011, ss. 269 + fot. - TOMASZ DOMAŃSKI
 5. Krystyna Bień-Orlicz, O sprawiedliwy wymiar kary. Losy organizacji niepodległościowej Ludwika Machalskiego ps. „Mnich", Kraków 2012,
  ss. 262 - RYSZARD ŚMIETANKA-KRUSZELNICKI

KRONIKA

 1. Sprawozdanie z działalności Archiwum Państwowego w Kielcach w 2012 roku - WIESŁAWA RUTKOWSKA
 2. Z kroniki Archiwum kieleckiego - o otwarciu nowej siedziby słów kilka - ŁUKASZ GULDON
 3. Sprawozdanie z promocji I tomu „Świętokrzyskich Studiów Archiwalno- -Historycznych", 19 lutego 2013 roku - HUBERT WILK
 4. Konkurs genealogiczny „Moja Rodzina" - IWONA POGORZELSKA, WOJCIECH GRZESIK
 5. Warsztaty „Edukacja w archiwum", Wrocław 5 września 2012 roku (W ramach
  VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Wrocław 5-7 września
  2012 r.) - HUBERT MAZUR
 6. Konferencja naukowa „Z dziejów przemysłu w Kielcach w XIX i XX stuleciu", Kielce, 28 listopada 2012 roku - MICHAŁ BRZOZA
 7. Sprawozdanie z konferencji „Życie codzienne społeczności żydowskiej na ziemiach polskich do 1942 r." Chmielnik 14-15 czerwca 2013 roku
  - BEATA ŁAKOMIEC
 8. Sprawozdanie z realizacji konkursu „Nasi sąsiedzi - Żydzi" - MICHAŁ BRZOZA
 9. Sprawozdanie z obchodów siedemdziesiątej rocznicy likwidacji getta w Ożarowie - EDYTA MAJCHER-OCIESA, JERZY GAPYS
 10. Sprawozdanie z sympozjum w Sielpi Wielkiej 27 lipca 2013. „Zabytkowa Huta »Józef« w Samsonowie" - ADAM CZMUCHOWSKI

SYLWETKI

     31. Profesor Zenon Guldon (24 XI 1936-25 VII 2012) - WALDEMAR KOWALSKI

 1. Informacja o autorach
 2. Indeks osób

     34. Indeks miejscowości

Pobierz ilustracje do Tomu II

Tom III

            Strona tytułowa

 1. Spis treści (pol. ang.)

ARTYKUŁY

 1. PIOTR PAWŁOWSKI Bitwa pod Słupczą. Nowe dokumenty i próba ich interpretacji
 2. ARKADIUSZ TOPORSKI Zniszczenia w majątkach ziemskich guberni kieleckiej i radomskiej w czasie I wojny światowej
 3. MARCIN ŁUCZKOWSKI Źródła do badań aktywności politycznej i społecznej ziemiaństwa województwa kieleckiego w latach 1918-1939 w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach
 4. WALDEMAR JASKULSKI Zarys służby Komisji Gospodarczej V Kieleckiego Batalionu Etapowego (wrzesień 1920 - styczeń 1921)
 5. KATARZYNA ZGRYZA Udział ludności żydowskiej w ruchu komunistycznym w latach 1918-1938 w województwie kieleckim w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach
 6. TOMASZ KARBOWNICZEK Obchody święta 1 Maja w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1919-1923
 7. DARIUSZ PALACZ Źródła do dziejów Związku Strzeleckiego w województwie kieleckim w latach 1919-1939 w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach
 8. LIDIA SAŁATA-ZASACKA Działalność społeczna i pedagogiczna Emilii Manteuffel. Życie i działalność społeczno-zawodowa
 9. JAROSŁAW DULEWICZ Codzienność robotników w zakładach pracy województwa kieleckiego w latach siedemdziesiątych XX wieku
 10. MONIKA MARCINKOWSKA Od WSN do UJK, źródła do badań nad kadrą naukowo-dydaktyczną w zasobie Archiwum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach(1969-2012)

ŹRÓDŁA, MATERIAŁY I KOMUNIKATY

 1. ZDZISŁAW JEDYNAK Dokumenty pergaminowe w Archiwum Państwowym w Kielcach. Część I - do połowy XV wieku
 2. ANDRZEJ KWAŚNIEWSKI Rubrycele i elenchusy diecezji krakowskiej z lat 1801-1848
 3. LECH FRACZEK Dokumenty wyzwolin członków cechów szczekocińskich z lat 1800-1801 i 1838 w zbiorze Anny Poznar
 4. TADEUSZ BANASZEK Raport z obławy na dezerterów i poborowych w powiecie sandomierskim we wrześniu 1920 roku
 5. TOMASZ DOMAŃSKI Akcja policji niemieckiej w Koniecznie 26 sierpnia 1943 roku
 6. EDYTA KRĘŻOŁEK Sprawozdanie Komisji Egzekutywy KW PZPR w Kielcach z sierpnia 1956 roku w sprawie artykułów zamieszczonych w „Prawie i Życiu" i „Po prostu"

RECENZJE I OMÓWIENIA

 1. Katarzyna Chojnacka, Michał Kalecki o relacjach państwo-gospodarka, Kielce 2013, ss. 206 - ELŻBIETA SŁABIŃSKA
 2. Paweł Król, Jan Urban, Geologiczne i historyczne dziedzictwo górnictwa miedzianogórskiego, Kielce 2012, ss. 112 - EDYTA MAJCHER-OCIESA
 3. Omówienia - ZESPÓŁ REDAKCYJNY

KRONIKA

 1. Sprawozdanie z działalności Archiwum Państwowego Kielcach w 2013 roku - WIESŁAWA RUTKOWSKA
 2. Działania Archiwum Państwowego w Kielcach w sferze ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego w latach 2012-2013 - RAFAŁ CHAŁOŃSKI
 3. Jubileusz 90-lecia Archiwum Państwowego w Kielcach, 16 października 2013 roku - BEATA BIAŁEK
 4. Współpraca Archiwum Państwowego w Kielcach ze Stowarzyszenie Konfederacji Polaków Podola z Winnicy na Ukrainie – IWONA POGORZELSKA
 5. Sprawozdanie z podpisania porozumienia o współpracy między Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach a Archiwum Państwowym w Kielcach 11 lutego 2014 roku - EDYTA MAJCHER-OCIESA
 6. Sprawozdanie z inauguracyjnego spotkania pt. „Powstanie styczniowe w źródle archiwalnym" z cyklu „Spotkania ze źródłem archiwalnym", 29 stycznia 2014 roku MONIKA POSZALSKA, ARON RASZKIEWICZ
 7. Konferencja metodyczna „Edukacja wielokulturowa: historia i kultura Żydów" Chmielnik 11 kwietnia 2014 roku - WOJCIECH CEDRO, AGNIESZKA KANIA
 8. Kształcenie archiwistów w dobie dynamicznego rozwoju technologii. Panel Sekcji Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Toruń 5 grudnia 2013 roku - ANNA SOBCZAK
 9. IV Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, 5-6 grudnia 2013 roku - ANNA SOBCZAK

SYLWETKI

 1. Tadeusz Kręgiel (1936-2005) – WIESŁAWA RUTKOWSKA
 2. Informacja o autorach
 3. Indeks osób
 4. Indeks miejscowości

Tom IV

            Strona tytułowa

 1. Spis treści (pol. ang.)

ARTYKUŁY

 1. LECH FRACZEK Funkcjonowanie urzędu burmistrza w czasach Królestwa Polskiego na podstawie działalności Dominika Bażanki
 1. AGNIESZKA WERENS Szkolnictwo początkowe na wsi guberni kieleckiej w latach 1870-1914 w świetle „Gazety Kieleckiej" 1870-1914
 2. KRZYSZTOF MYŚLIŃSKI Mieszkania dla urzędników wojewódzkich. O rządowych inwestycjach budowlanych w pierwszych latach niepodległości w aktach Archiwum Państwowego w Kielcach
 3. DARIUSZ KUBALSKI Społeczność żydowska w powiecie sandomierskim w latach 1918-1939
 4. TOMASZ KARBOWNICZEK Polska Partia Socjalistyczna i Komunistyczna Partia Robotnicza Polski w wyborach do Kasy Chorych w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1921-1924
 5. AGNIESZKA KANIA Kontrowersje wokół wystawionych w Państwowym Teatrze im. Stefana Żeromskiego sztuk: Pluskwa Majakowskiego i Ślub Gombrowicza
 6. TOMASZ TREPKA Rady robotnicze w województwie kieleckim w świetle materiałów Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kielcach (1956-1958)
 7. HUBERT WILK „Nie ma, nie wiem, nie będzie". Zmagania ze spekulacją i czarnym rynkiem w województwie kieleckim w latach 1981-1983 w świetle akt Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją w Kielcach
 8. JAROSŁAW DULEWICZ Problemy handlu i usług w województwie kieleckim w latach siedemdziesiątych XX wieku

ŹRÓDŁA, MATERIAŁY I KOMUNIKATY

 1. MARCIN MEDYŃSKI Książka uchwał wsi Rejów gminy Suchedniów powiatu Kielce z lat 1925-1939
 2. KAROLINA ŚWIĘCICH Protokół wizytacji kanonicznej w parafii Leszczyny dn. 31 V - 1 VI 1939 roku
 3. HUBERT MAZUR Materiały archiwalne dotyczące Zbrodni Katyńskiej w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach
 4. MICHAŁ SERDYŃSKI Przegląd dokumentacji kartograficznej dotyczącej ziemi świętokrzyskiej w Archiwum Państwowym w Poznaniu

RECENZJE I OMÓWIENIA

 1. Otwarty skarbiec pamięci. Studia Zespołu Archiwum Państwowego w Opolu
  zebrane z okazji 60-lecia powstania instytucji, M. Lenart, cz. 1: Niezmienność idei i przemiany w cyklach czasu, Opole 2013, ss. 187 + DVD;
  cz. 2: Bogactwo zasobu i przygoda poznania, Opole 2013, ss. 184 - HUBERT MAZUR
 2. Szczekociny w opowiadaniach mieszkańców. Czasy przedwojenne i wojna,
  K. Koprowska, M. Skrzypczyk, A. Wieczorek, Szczekociny 2014, ss. 231-LECH FRACZEK
 3. Omówienia - ZESPÓŁ REDAKCYJNY

KRONIKA

 1. Sprawozdanie z działalności Archiwum Państwowego Kielcach za 2014 rok - WIESŁAWA RUTKOWSKA
 2. Sprawozdanie z realizacji cyklu „Spotkania ze źródłem archiwalnym" w 2014 roku - MONIKA POSZALSKA
 3. Rubrycele i schematyzmy Kościoła w Polsce. Konferencja naukowa archiwistów kościelnych w 75. rocznicę założenia Archiwum Diecezjalnego w Kielcach (1939-2014), dedykowana śp. ks. prof. Stanisławowi Librowskiemu, Archiwum Diecezjalne w Kielcach 23-25 maja 2014 roku - PIOTR KARDYŚ
 4. Doktorancko-studencka konferencja „Kościół i społeczeństwo w Małopolsce do końca XVIII wieku" Kielce, 13-14 maja 2014 roku - BEATA ŁAKOMIEC
 5. Konferencja „Społeczność żydowska w Małopolsce" Kielce, 2 lipca 2014 roku - MICHAŁ BRZOZA
 6. Konferencja „Rok 1914", Kielce, 5 listopada 2014 - WOJCIECH CEDRO, AGNIESZKA KANIA
 7. Sprawozdanie z otwarcia wystawy „Policja w stylu retro", Tokarnia, 29 czerwca 2014 roku - GRAŻYNA SZKONTER
 8. Sprawozdanie z realizacji II edycji konkursu „Nasi sąsiedzi - Żydzi" – MICHAŁ BRZOZA
 9. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych", Kielce, 1 marca 2015 roku - RYSZARD ŚMIETANKA-KRUSZELNICKI
 10. Jubileusz 40-lecia pracy zawodowej prof. zw. dr hab. Reginy Renz, Kielce, 19 maja 2014 roku-EDYTA MAJCHER-OCIESA

SYLWETKI

 1. Helena Kisiel (1925-2015) - KAZIMIERZ JAROSZEK
 2. Maria Kucharska (1952-2006)-ANNA CHAŁOŃSKA
 3. Alicja Makowska (1924-2014) - HUBERT MAZUR
 4. Jan Naumiuk (1932-2014)-STANISŁAW MEDUCKI
 5. Zdzisława Królikowska (1934-2013) - PIOTR PAWŁOWSKI
 6. Informacja o autorach
 7. Indeks osób
 8. Indeks miejscowości

Tom V

            Strona tytułowa

 1. Spis treści (pol. ang.)

ARTYKUŁY

 1. ANNA ROGOWSKA Archiwum Państwowe w Kielcach w międzynarodowym projekcie APEx.
 2. HUBERT MAZUR, AGNIESZKA ROSA Forum Edukatorów Archiwalnych - nowa inicjatywa w życiu archiwów
 3. YURIJ LEGUN rionoHicTMK ab 4>oHflax,n,ep>KaBH oroapxiByBiHHMiibKoi oó/iacT
 4. BARTOSZ NOWOŻYCKI Nadzór archiwalny w Stanach Zjednoczonych Ameryki w XX wieku
 5. ROLAND PREJS Kancelaria dziekańska w Kurzelowie w XIX wieku. Przyczynek do dziejów kancelarii dziekańskich w Królestwie Polskim
 6. EWA KULA, ADAM MASSALSKI Unikalne źródło - dzienniczki ucznia progimnazjum w Pińczowie z lat 1878-1881
 7. JADWIGA MOJDUSZKA, PIOTR SŁAWIŃSKI Mieszkańcy podsandomierskich Chwałek więźniami obozu internowania w Thalerhofie w latach 1914-1917
 8. IWONA POGORZELSKA Pomnik w Czarkowach - symbol walk nad Nidą
 9. TADEUSZ BANASZEK Szpitale wojskowe w województwie kieleckim w latach 1918-1939
 10. DOMINIK FLISIAK Działalność partii Poalej Syjon-Lewica w latach 1935-1939 w świetle zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach
 11. LESZEK WALCZYK Katedra Chrześcijańskich Nauk Społecznych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919-1939
 12. TOMASZ BOROWIEC Zaangażowanie duchowieństwa rzymskokatolickiego diecezji kieleckiej w kampanię wyborczą Narodowej Demokracji do Sejmu Ustawodawczego z 1919 roku
 13. TOMASZ ŁĄCZEK Kazimierz Piechowski - uciekinier z niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Szkice portretowe
 14. JAROSŁAW DULEWICZ „Obcy w mieście". Proces adaptacji migrantów wiejskich do środowiska miejskiego na przykładzie Ostrowca Świętokrzyskiego i Kozienic (1971-1980)

ŹRÓDŁA

 1. LECH FRĄCZEK Księga wydatków księdza Józefa Rudzińskiego, proboszcza parafii Przyłęk z lat 1836-1838
 2. TADEUSZ BANASZEK Służba asystencyjna Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej – przyczynki źródłowe
 3. TOMASZ KARBOWNICZEK, KAROLINA ŚWIĘCICH Informacje o członkach Zarządów Kas Chorych w województwie kieleckim z roku 1929 - wybór źródeł
 4. IWONA POGORZELSKA „Z syberyjskiego albumu..." - fotografie ze Zbioru Zbigniewa Wieczorka z Kielc
 5. HUBERT WILK Stan motoryzacji w województwie kieleckim w latach 1945-1949

RECENZJE I OMÓWIENIA

 1. Warszawski trudny czas, czyli stolica i jej mieszkańcy w świetle archiwaliów. Scenariusze lekcji dla nauczycieli historii wszystkich etapów edukacyjnych, red. Teresa Stachurska-Maj i Violetta Urbaniak, Warszawa 2015, ss. 88 oraz CD - MAŁGORZATA MACHAŁEK
 2. Dziecko w archiwaliach, red. Grażyna Schlender, Kalisz 2015, ss. 244 - HUBERT MAZUR
 3. Marek Gradoń, Dziesięć pokoleń Gradoniów, Szczekociny 2015, ss. 159 - LECH FRACZEK
 4. Omówienia - ZESPÓŁ REDAKCYJNY

KRONIKA

 1. Sprawozdanie z działalności Archiwum Państwowego Kielcach za 2015 rok - WIESŁAWA RUTKOWSKA
 2. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach za rok 2015 - AGNIESZKA KANIA
 3. Sprawozdanie ze spotkania „Sandomierz w źródle archiwalnym" - inauguracyjne spotkanie trzeciej edycji cyklu „Spotkania ze źródłem archiwalnym",
  27 stycznia 2016 roku - MONIKA POSZALSKA, ŁUKASZ WOŁCZYK
 4. Sprawozdanie z przekazania rękopisów Kazimierza Jakubowskiego do zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach - MARCIN ŁUCZKOWSKI
 5. Europejskie Dni Dziedzictwa w Archiwum Państwowym w Kielcach w 2015 roku - IWONA POGORZELSKA
 6. Konferencja „Ad personam... Małopolska we wspomnieniach i historiografii", Kielce, 9 kwietnia 2015 roku-MICHAŁ BRZOZA
 7. Zostawmy świat doczesny, skupmy się na Niebie. Sprawozdanie z konferencji naukowej „Niebo w humanistyce, w przyrodoznawstwie, w teologii", Kielce 18-20 maja 2015 roku - KLAUDIA ŁODEJSKA, WIOLETTA SZAFARCZYK
 8. Konferencja „Społeczność żydowska w Małopolsce", Kielce, 1 lipca 2015 roku - ŁUKASZ GULDON, EDYTA MAJCHER-OCIESA
 9. Konferencja „Cywilno-wojskowe struktury Polskiego Państwa Podziemnego na Kielecczyźnie (1939-1945). Colloąuium II", Kielce, 27 października 2015
  roku - TOMASZ DOMAŃSKI
 10. Konferencja „Dziedzictwo kulturowe Bodzentyna", Bodzentyn, 7 listopada 2015 roku - TOMASZ ŚWIĄTKOWSKI
 11. Konferencja naukowa „Polska kultura religijna", Kraków, 8-10 grudnia 2015 roku - ALEKSANDRA STARCZEWSKA-WOJNAR
 12. Sprawozdanie z otwarcia wystawy „Wizerunek miasta" w Muzeum Historii Kielc, Kielce, 18 grudnia 2015 roku - DOMINIK FLISIAK
 13. Twórcy zespołu wielkopiecowego w Samsonowie uhonorowani pamiątkową tablicą. Samsonów, 21 września 2015 roku-ADAM CZMUCHOWSKI
 14. Sprawozdanie z realizacji trzeciej edycji konkursu „Nasi sąsiedzi - Żydzi" - MICHAŁ BRZOZA

SYLWETKI

 1. Teresa Helena Koba-Ryszewska - WIESŁAWA RUTKOWSKA
 2. Informacja o autorach
 3. Indeks osób
 4. Indeks miejscowości

Tom VI

        Strona tytułowa

 1. Spis treści (pol. ang.)

ARTYKUŁY

 1. BARTOSZ NOWOŻYCKI Theodore R. Schellenberg. Model porządkowania i opracowania materiałów proweniencji prywatnej
 2. ELŻBIETA CZAJKA Źródła do dziejów Końskich i powiatu koneckiego w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi
 3. MAGDALENA KSIĄŻEK Żywot człowieka niezbyt poczciwego, czyli wzloty i upadki felczera Seweryna Bednarskiego (1833-po 1864)
 4. WOJCIECH CEDRO Droga na zesłanie polskich kobiet w XIX wieku na wybranych przykładach
 5. AGNIESZKA WERENS Żydzi na wsi guberni kieleckiej (przełom XIX i XX wieku) w świetle „Gazety Kieleckiej"
 6. TOMASZ KARBOWNICZEK Polska Partia Socjalistyczna i Związek Proletariatu Miast i Wsi w wiecach przedwyborczych do Sejmu w 1922 roku w województwie kieleckim
 7. TOMASZ BOROWIEC Udział duchowieństwa rzymskokatolickiego diecezji kieleckiej w kampaniach parlamentarnych Związku Ludowo-Narodowego z 1922 i 1928 roku
 8. DOMINIK FLISIAK Działalność anarchistów z lat 1926-1932 w świetle zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach
 9. SEBASTIAN PIĄTKOWSKI Prawda w trybach propagandy. Okupacyjne losy regionu świętokrzyskiego w publicystyce „Biuletynu Informacyjnego" Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej (1940-1945)

ŹRÓDŁA

 1. ZDZISŁAW JEDYNAK Dokumenty od połowy XV do końca XVI wieku w Archiwum Państwowym w Kielcach
 2. AHTOH M. niOTbIHCKMM, AHOMCA K). POflMOHOBA (ANTON M. LUTYNSKIJ, ANFISA JU. RODIONOWA) Ta3eTa «IlpaBfla» o 6ohx Me>Kfly KpacHOM ApMMeń m nonbCKMMM BońcKaMM b cem-jiópe 1939 ro^a
 3. IWONA POGORZELSKA Teatr obozowy w Murnau - fotografie
 4. EWA WÓJCICKA, PIOTR ROGOWSKI Miechów i ziemia miechowska w okresie II wojny światowej w świetle zeznań Włodzimierza Bilana
 5. PAWEŁ GLUGLA Wspomnienia ks. dr. Jana Kasztelana CM z pracy w Kazimierzy Wielkiej podczas II wojny światowej

RECENZJE

 1. Dąbrowski, D. Kalina, A. Malicki, R. Mirowski, Parafia Krasocin na przestrzeni dziejów. Dziedzictwo małych ojczyzn. Materiały z sesji popularno-naukowej w Krasocinie w dniu 29 października 2016 r., Krasocin-Włoszczowa 2016, ss. 510-LECH FRĄCZEK

KRONIKA

 1. Sprawozdanie z działalności Archiwum Państwowego Kielcach za 2016 rok - WIESŁAWA RUTKOWSKA
 2. Sprawozdanie z realizacji cyklu „Spotkania ze źródłem archiwalnym" w 2015 roku - MONIKA POSZALSKA, ŁUKASZ WOŁCZYK
 3. Sprawozdanie z realizacji cyklu „Spotkania ze źródłem archiwalnym" w 2016 roku - MONIKA POSZALSKA
 4. Sprawozdanie z piątego w 2016 roku „Spotkania ze źródłem archiwalnym" pt. „Edukacja w źródle archiwalnym", 28 września 2016 roku - ŁUKASZ WOŁCZYK
 5. Sprawozdanie ze spotkania „Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych w źródle archiwalnym", Kielce, 29 marca 2017 roku - JOANNA KOLANKOWSKA
 6. Sprawozdanie z działalności Koła Historycznego Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach za 2015 rok-DAWID DZIENNIAK
 7. Ogólnopolska konferencja „Człowiek nie jest aniołem, ale winien być istotą kulturalną. Kultura i jej aspekty w II Rzeczypospolitej", Kielce, 17 czerwca 2016 roku-DOMINIK FLISIAK
 8. Konferencja popularnonaukowa „Dzieje powiatu starachowickiego w ostatnim stuleciu 1915-2016", Starachowice, 22 września 2016 roku - AGNIESZKA MALINOWSKA
 9. Konferencja „Żydzi i wojsko polskie w XIX i XX wieku", Kielce, 11-12 października 2016 roku - TOMASZ DOMAŃSKI, EDYTA MAJCHER-OCIESA
 10. Konferencja „Policja Polska »granatowa« w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945", Kielce, 6 grudnia 2016 roku - TOMASZ DOMAŃSKI,
  EDYTA MAJCHER-OCIESA
 11. Obchody 70. rocznicy pogromu w Kielcach z 4 lipca 1946 roku - ŁUKASZ GULDON, EDYTA MAJCHER-OCIESA
 12. Otwarcie wystawy „Akademia Górnicza w Kielcach" w Muzeum Historii Kielc, Kielce, 17 czerwca 2016 roku - DOMINIK FLISIAK
 13. Otwarcie wystawy „Nasi sąsiedzi - Żydzi", Muzeum Diecezjalne w Kielcach, 17 stycznia 2017 roku-ANDRZEJ KORBAN
 14. Otwarcie wystawy „Bronisław Piłsudski. Niezwykły brat Marszałka" oraz „Józef Piłsudski. Niezwykły brat Bronisława", Kielce, 1 lutego 2017 roku - PAWEŁ ŻOŁĄDEK
 15. Informacja o autorach
 16. Indeks osób
 17. Indeks miejscowości
 18. Ilustracje

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-06-11 10:39przez:
Opublikowano:2018-05-07 00:00przez:
Zmodyfikowano:2020-12-18 15:33przez:
Podmiot udostępniający: Archiwum Państwowe w Kielcach
Odwiedziny:13404

Rejestr zmian

 • [2020-12-18 15:33:38]m
 • [2020-12-18 12:44:01]m
 • [2020-12-18 12:40:54]m
 • [2020-12-14 14:35:12]m
 • [2020-12-14 14:31:24]m
 • [2020-12-14 14:26:33]m
 • [2020-12-14 13:52:05]m
 • [2020-12-14 13:27:53]m
 • [2020-12-14 13:21:32]m
 • [2020-12-14 13:09:47]m
 • [2020-12-14 12:49:20]m
 • [2020-12-14 12:43:09]m
 • [2020-12-14 12:41:55]m
 • [2020-12-14 12:41:19]m
 • [2020-12-14 12:17:39]m
 • [2020-12-14 12:10:36]m
 • [2020-12-14 12:01:59]m
 • [2020-12-14 11:01:54]m
 • [2020-12-14 10:48:29]m
 • [2020-12-14 10:43:55]m
 • [2020-12-14 10:31:29]m
 • [2020-12-14 09:56:47]m
 • [2020-12-14 09:46:08]m
 • [2020-12-11 14:01:42]m
 • [2020-12-11 14:00:35]m
 • [2020-12-11 13:47:46]m
 • [2020-12-11 13:40:03]m
 • [2020-12-11 13:33:08]m
 • [2020-12-11 13:30:30]m
 • [2020-12-11 13:29:29]m
 • [2020-12-11 13:21:59]m
 • [2020-12-11 13:14:37]m
 • [2020-12-11 12:46:15]m
 • [2020-12-11 12:43:00]m
 • [2020-12-11 12:42:21]m
 • [2020-12-11 12:38:37]m
 • [2020-12-11 12:34:03]m
 • [2020-12-11 12:24:56]m
 • [2020-12-11 12:16:58]m
 • [2020-12-11 12:16:34]m
 • [2020-12-11 12:14:18]m
 • [2020-12-11 12:08:55]m
 • [2020-12-11 12:00:09]m
 • [2020-12-11 11:54:00]m
 • [2020-12-11 11:39:45]m
 • [2020-12-11 11:20:43]m
 • [2020-12-11 11:16:53]m
 • [2020-12-11 10:53:47]m
 • [2020-12-11 10:44:20]m