Archiwum Państwowe w Kielcach

Konkurs „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje…”

13 września 2023 r. podczas konferencji prasowej w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych zainaugurowany został konkurs „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje…”. Współorganizatorem jest Ministerstwo Edukacji i Nauki

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Zadaniem uczestników jest przygotowanie tekstu z elementami pracy badawczej na temat historii rodziny Ulmów lub własnej rodziny pomagającej Żydom w czasie II wojny światowej – opracowanego na podstawie m.in. rozmów (wywiadów) z rodziną, kwerendy w archiwum rodzinnym oraz w Archiwach Państwowych.

Celem konkursu jest przybliżenie postaci Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci, a także innych osób, które wykazały się bohaterską postawą i wyjątkową odwagą ratując swoich żydowskich sąsiadów.  Założeniem konkursu jest zainteresowanie młodych ludzi zdobywaniem wiedzy o trudnej rzeczywistości okupacyjnej w Polsce i polskiej pomocy Żydom w czasie II wojny światowej.

Praca konkursowa

Praca konkursowa powinna zawierać informacje:

 • biograficzne dotyczące członków wybranej rodziny (Ulmów lub własnej) zaangażowanej w pomoc Żydom podczas II wojny światowej;
 • dotyczące relacji polsko-żydowskich podczas II wojny światowej;
 • dotyczące miejsca Żydów w historii opisywanej miejscowości lub regionu;
 • bibliograficzne, w postaci wykazu wykorzystanych źródeł.

Do pracy można dołączyć np. zdjęcia, rysunki, mapy lub ilustracje, schemat drzewa genealogicznego, fragmenty pamiętnika, albumu, nagrań, prezentacji i innych istotnych dla Uczestnika elementów. Maksymalna liczba tych załączników (w formie plików: MP3, MP4, PDF, JPG, TIFF, PowerPoint, HTML) nie może łącznie przekroczyć 5 sztuk.

Praca konkursowa wraz z załącznikami nie może przekraczać objętości 20 stron A4 (czcionka Times New Roman, wielkość 12; pojedynczy odstęp między wersami).

Prace konkursowe można nadsyłać do 31 grudnia 2023 r.

 • pocztą tradycyjną na adres: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje…”,
 • lub pocztą elektroniczną w formie dokumentu elektronicznego/skanu na adres: ndap@archiwa.gov.pl w tytule wpisując: Konkurs „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje…”

Razem z pracą konkursową należy przesłać wypełniony oraz podpisany (wraz ze wszystkimi oświadczeniami) formularz zgłoszenia.

Prace konkursowe zostaną zarchiwizowane w zbiorach Archiwów Państwowych i mogą być udostępniane w celu prowadzenia prac naukowych oraz w publikacjach o charakterze naukowym i popularnonaukowym.

Regulamin i formularze do pobrania

Regulamin konkursu (pdf, 0.23 Mb )

Formularz zgłoszenia uczestnika pełnoletniego (pdf, 0.11 Mb )

Formularz zgłoszenia uczestnika małoletniego (pdf, 0.12 Mb )

 

Kryteria oceny

Kapituła będzie oceniać prace konkursowe według następujących kryteriów:

 1. osadzenie w realiach historycznych (30 pkt.):
  • tło historyczne (zgodność z chronologią i faktografią) – praca konkursowa ma dotyczyć wydarzeń związanych z historią rodziny Ulmów lub rodziny Uczestnika i powinna być osadzona w realiach historycznych oraz przedstawiać prawdziwe wydarzenia;
  • podstawa źródłowa: wykorzystanie różnorodnych źródeł – przekaz ustny, źródła potwierdzające przekaz ustny, kwerenda archiwalna (z podaniem instytucji i przeszukiwanych zasobów);
  • krytyczna analiza źródeł, np. konfrontacja przekazu ustnego z innymi źródłami historycznymi.
 2. Atrakcyjność formy literackiej lub multimedialnej (20 pkt.)
  • zastosowana forma wypowiedzi i narracji, koncepcja oraz struktura przekazu;
  • poprawność językowa.
 3. Dodatkowe punkty (30 pkt.):
  • staranność i jakość edycji oraz estetyka;
  • poprawność odwołania do opracowań dotyczących opisywanego okresu, opracowania bibliografii;
  • wykorzystanie ikonografii, np. opisanych fotografii, rysunków, ilustracji dokumentów, map itp.

Nagrody

Spośród zgłoszeń konkursowych, które spełniły warunki formalne, Kapituła wybierze laureatów Konkursu i przyzna wyróżnienia w dwóch kategoriach:

 1. uczniowie szkół podstawowych (laureaci Konkursu: I, II, III miejsce i dwa wyróżnienia);
 2. uczniowie szkół ponadpodstawowych (laureaci Konkursu: I, II, III miejsce i dwa wyróżnienia).

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych do 15 marca 2024 r. Laureaci konkursu oraz wyróżnieni Uczestnicy zostaną zaproszeni na uroczystą galę finałową, podczas której otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Ministra Edukacji i Nauki.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-09-15 11:50przez:
Opublikowano:2023-09-15 11:52przez: AK
Zmodyfikowano:2023-09-15 11:51przez: AK
Podmiot udostępniający: Archiwum Państwowe w Kielcach
Odwiedziny:2647

Rejestr zmian

 • [2023-09-15 11:51:55]AKm
 • [2023-09-15 11:49:59]AKn