Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Tom XII

 

Strony tytułowe

Spis treści

 

ARTYKUŁY

PAWEŁ PRYT Echa śmierci oraz pochówek margrabiego Aleksandra Wielopolskiego (1803–1877)

ANDRZEJ NIESPODZIEWANY, PIOTR SŁAWIŃSKI Powstaniec styczniowy baron Ekmil Józef Reisky (Rayski) (1815–1892) – zagubiona tożsamość

AGNIESZKA SAMSONOWSKA Kasata zakonu cystersów w Wąchocku. Przyczyny i skutki

ŁUKASZ OSPARA Kampania wyborcza Stronnictwa Narodowego w województwie kieleckim podczas tzw. wyborów brzeskich w 1930 r.

IWONA POGORZELSKA Materiały archiwalne do dziejów 2. Pułku Artylerii Lekkiej Legionów w okresie międzywojennym znajdujące się w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach

PIOTR ROGOWSKI, EWA WÓJCICKA Rozbicie więzienia w Kozienicach w dniu 8–9 sierpnia 1943 roku

FILIP ŁOBODA Zbrodnia Wołyńska 1943–1944 w polskiej historiografii – przegląd literatury

MICHAŁ KAZIMIERZ NOWAK Polityczne i formalno-prawne problemy łowiectwa w Polsce na przykładzie ziemi jędrzejowskiej w latach 1945–1952

 

ŹRÓDŁA

TADEUSZ BANASZEK Wywłaszczenie na cele wojskowe nieruchomości w Bliżynie w 1937 roku

PAWEŁ ŻOŁĄDEK „Rajd śmierci” 62. plutonu zmotoryzowanego żandarmerii pod dowództwem Alberta Schustera (12–15 stycznia 1944 r.) w relacjach świadków wydarzeń

ADAM MASSALSKI, ŁUKASZ GULDON Wybory na członków i zastępców członków Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kielcach w świetle materiałów źródłowych II Konferencji Wojewódzkiej KW PZPR z 1950 r.

ROBERT PIWKO O przydatności dokumentacji Inspektoratu Analityczno-Informacyjnego SB WUSW w Kielcach jako źródła do dziejów Kielecczyzny w drugiej połowie lat 80. XX w. na przykładzie zawartości meldunków dziennych Inspektoratu z 8 i 14 czerwca 1987 r.


RECENZJE I OMÓWIENIA

Funkcjonariusze Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej, podczas okupacji i w okresie powojennym – w świetle źródeł archiwalnych i wspomnień, pod redakcją naukową dr hab. Edyty Majcher-Ociesy i Dr Wiesławy Rutkowskiej, Kielce 2022, ss. 261, [3] strony, [23] strony tablic, faksymilia, fotografie, portrety – BARBARA ŁABĘDZKA

Omówienia – ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 

SYLWETKI

Piotr Pawłowski (1956–2022) – WIESŁAWA RUTKOWSKA, PIOTR SŁAWIŃSKI

 

KRONIKA

Jubileusz 100-lecia Archiwum Państwowego w Kielcach w sieci archiwów państwowych – sprawozdanie – WIESŁAWA RUTKOWSKA, IWONA POGORZELSKA

Działalność Archiwum Państwowego w Kielcach w 2022 roku – ŁUKASZ GULDON, WIESŁAWA RUTKOWSKA

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach za rok 2022 – LECH FRĄCZEK

Sprawozdanie z realizacji nagrań do projektu Kieleckiego Towarzystwa Naukowego pod tytułem Miniwykłady kieleckich uczonych 2021–2022 – ARTUR KORNACKI

Sprawozdanie z realizacji cyklu Spotkania ze źródłem archiwalnym w 2022 roku – DOMINIK SITEK

Sprawozdanie z konferencji Moja rodzina w źródle archiwalnym (w ramach cyklu Spotkania ze źródłem archiwalnym), Kielce, 28 września 2022 roku – ERYK PRZEŚLAK

Sprawozdanie z konferencji Archiwa rodzinne (w ramach cyklu Spotkania ze źródłem archiwalnym), Kielce, 27 września 2023 roku – JAKUB PĘCZKOWICZ

Sprawozdanie z konkursu Nasi sąsiedzi – Żydzi edycja 2023 – PAWEŁ PRYT

Informacja o autorach

Indeks osób

Indeks miejscowości

Kronika zdjęciowa

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-01-31 08:56przez:
Opublikowano:0000-00-00 16:24przez: AK
Zmodyfikowano:2024-02-05 16:24przez: AK
Podmiot udostępniający: Archiwum Państwowe w Kielcach
Odwiedziny:4184

Rejestr zmian

  • [2024-02-05 16:24:29]AKm
  • [2024-01-31 10:18:37]AKm
  • [2024-01-31 10:06:01]AKm
  • [2024-01-31 08:56:32]AKM
  • [2024-01-31 08:45:41]AKN