Jesteś tutaj: Start / Udostępnianie

Udostępnianie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pracownia naukowa

Materiały archiwalne udostępniane są użytkownikom wyłącznie w pomieszczeniu pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Kielcach (APK).

Pracownia naukowa w Kielcach jest czynna:

a) w miesiącach od września – do czerwca:

- poniedziałek, czwartek w godzinach 8.00 - 17.45 (przerwa: 11.30 – 12.00, 15.00 - 15.15),

- wtorek, środa, piątek w godzinach 8.00 - 15.00 (przerwa: 11.30 – 12.00),

b) w miesiącu lipcu:

- poniedziałek - piątek w godzinach 8.00 - 15.00 (przerwa: 11.30 – 12.00),

Czas złożenia rewersu

Termin realizacji

do godz. 8.30

nie później niż do godz. 10.00

do godz. 10.00

nie później niż do godz.12.30

do godz. 12.30

nie później niż do godz.13.30

do godz. 13.30

      - następnego dnia na godz. 8.00

       -  nie później niż do godz. 14.30 – w przypadku dyżurów popołudniowych (poniedziałek, czwartek)

po godz. 13.30

następnego dnia na godz. 8.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rewersy przyjmowane są najpóźniej na 15 minut przed zamknięciem pracowni naukowej.

Ze względu na wymogi bezpieczeństwa zasobu ustala się maksymalną liczbę materiałów archiwalnych lub ich reprodukcji, jaka może być udostępniona jednej osobie
 w ciągu dnia na 10 jednostek aktowych. W uzasadnionych przypadkach (mała ilość użytkowników i zamówień) dyżurny może zgodzić się na udostępnienie większej ilości jednostek (maksymalnie do 5 j.a.)

Wszystkie materiały archiwalne udostępniane w pracowni naukowej muszą zostać wcześniej spaginowane. Archiwalia niespaginowane udostępnione zostaną nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia.

 

UWAGA!

Nie udostępnia się akt będących:

a)w stadium opracowania archiwalnego,

b)materiałów podlegających skontrum, przemieszczeniom zasobu lub innym działaniom wymagającym ich czasowego wyłączenia,

c)materiałów archiwalnych poddawanych zabiegom konserwatorskim,

d)materiałów będących w złym stanie zachowania,

 

Ograniczenia w udostępnianiu mogą wynikać również z ograniczeń prawnych, dotyczyć mogą również np. ochrony danych osobowych, tytułu własności, danych jednostkowych itp.,

Udostępnione materiały archiwalne, mogą być odpłatnie reprodukowane w postaci kserokopii, skanów lub fotografii cyfrowej wg obowiązującego w Archiwum Cenniku usług świadczonych przez Archiwum Państwowe w Kielcach, dostępnego w pracowni naukowej.

 

Zasób Archiwum Państwowego w Kielcach udostępniany jest w Pracowni Naukowej, w oparciu o Zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie organizacji udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych.

 

Dokładne unormowania dotyczące korzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Kielcach zawarte są w Regulaminie korzystania z materiałów archiwalnych dostępnych w pracowni naukowej.

 

Korzystający z archiwaliów, po zapoznaniu się z regulaminem korzystania z materiałów archiwalnych, składa zgłoszenie użytkownika oraz ewentualne pełnomocnictwa i upoważnienia. Następnie samodzielnie na podstawie inwentarzy lub spisów wybiera potrzebne jednostki archiwalne. Zamawia je wypełniając jeden rewers na jedną jednostkę archiwalną.

 

Formularz zgłoszenia użytkownika oraz rewers można wypełnić w pracowni naukowej lub wcześniej przesłać pocztą tradycyjną, e-mailem lub faksem, z podaniem terminu jego realizacji – minimum 2 dni wcześniej - a podpisać w pracowni naukowej.

 

Zamówienia do pracowni naukowej można przesyłać na dres email: pracownia@kielce.ap.gov.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-07
Data publikacji:2015-05-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:20910